Τρίτη 18 Μαΐου 2021

Μήνυμα από την Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σας γνωρίζουμε ότι, σε κάθε συσκευασία των 15 τεμαχίων Self Tests της εταιρείας JOYSBIO υπάρχουν 2 extra buffer solutions.

Τα επιπλέον 2 buffer solutions διατίθενται προκειμένου, τα Φαρμακεία να έχουν τη δυνατότητα όταν διαπιστώνεται έλλειψη του υγρού διαλύτη στο buffer του Self Test που διαθέτουν στους δικαιούχους, αντικατάστασής του.
Με αυτή τη διαδικασία θα αποφευχθεί η συσσώρευση ελαττωματικών self tests στα Φαρμακεία και η επιστροφή τους στις Φαρμακαποθήκες.