Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημέρωση από ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των self test

Θέτουμε υπόψη σας την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ για τον ορισμό αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορονοιό COVID-19.

Σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στην ΚΥΑ από την επόμενη υποβολή λογαριασμών φαρμάκων των ιδιωτικών φαρμακείων που θα γίνει στις 1/10/2021 (λογαριασμοί μηνός αναφοράς Σεπτέμβριος 2021) και στο εξής, θα περιλαμβάνεται και ένα επιπλέον τιμολόγιο με την ένδειξη «τιμολόγιο μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας COVID -19», το οποίο θα καταχωρείται στο λογαριασμό μαζί με τα υπόλοιπα τιμολόγια (το πρωτότυπο εκτός του φακέλου του λογαριασμού και εντός του φακέλου μαζί με τον μικρό φάκελο που περιέχει τα αντίγραφα τιμολογίων).

Επειδή από την ΚΥΑ προβλέπεται αναδρομική υποβολή από 8/4/2021, κατά την πρώτη υποβολή με βάση αυτή τη διαδικασία (λογαριασμοί μηνός αναφοράς Σεπτέμβριος 2021) θα υποβληθεί ένα τιμολόγιο που θα αφορά διάστημα από 8/4/2021 έως και 27/9/2021.

 

 

Το τιμολόγιο εκδίδεται με βάση τα στοιχεία αποδεδειγμένων ποσοτήτων που έχουν διατεθεί από τα ιδιωτικά φαρμακεία, όπως αυτά αναρτούνται στη δικτυακή πύλη του eopyykmes.gr που τα φαρμακεία διαθέτουν πρόσβαση. Επισημαίνουμε ότι η πληρωμή των τιμολογίων γίνεται διακριτά από αυτή των φαρμάκων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ , ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ