Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Μετάθεση του περιορισμού συνταγογράφησης σκιαγραφικών μόνο από Ακτινολόγους για 1/9/2022

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 822/25.02.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς την ΗΔΙΚΑ, η εφαρμογή του περιορισμού συνταγογράφησης των σκιαγραφικών σκευασμάτων μόνο από ιατρούς ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ μετατίθεται για  την 1-9-2022.

Βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ