Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

ΠΦΣ: Επιστολή προς Κ.Μανωλόπουλο σχετικά με καταγγελίες του για παράνομη διάθεση ΜΗΣΥΦΑ και rapid test


 

«Ενημέρωση για την αποστολή στον ΕΟΦ αναφορών για παράνομη διάθεση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και rapid test»

 Σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι 

α) η από 15.3.2022 αναφορά σας (αριθμός πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 1064/15.3.2022) για παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., και 

β) η από 21.3.2022 αναφορά σας (αριθμός πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 1149/22.3.2022) για την παράνομη διάθεση ιατροτεχνολογικού προϊόντος για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) σε φυσικά πρόσωπα, οι οποίες απεστάλησαν στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Π.Φ.Σ., έχουν διαβιβασθεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων) μετά του σχετικού αποδεικτικού υλικού που μας αποστείλατε, προκειμένου ο Ε.Ο.Φ. να επιληφθεί των ανωτέρω και να επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις στις αναφερόμενες επιχειρήσεις. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

Με εκτίμηση, 

O πρόεδρος       Ο γραμματέας

Α.Βαλτάς             Σ.Ζήκας