Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Νέα Αναλογιστική μελέτη ΚΑΕΦ 2021

Α. Παρουσιάσθηκε  στο ΔΣ του ΠΦΣ της 12ης Απριλίου 2022 η νέα αναλογιστική μελέτη  βιωσιμότητας του ΚΑΕΦ . Η μελέτη καταρτίστηκε και φέτος με αμιγώς  οικονομοτεχνικά κριτήρια και από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών. Πιο συγκριμένα :

  1. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν όλες οι παραδοχές που απαιτούνται  για μια  αναλογιστική  μελέτη βιωσιμότητας
  2. Παρουσιάσθηκαν οι μελλοντικές χρηματοροές του Ταμείου
  3. Παρουσιάσθηκαν τα αναλογιστικά ισοζύγια, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτών.
  4.  Για μια ακόμη φορά οι Αναλογιστές αποφάνθηκαν ότι :
  • Το ΚΑΕΦ είναι ένα ταμείο, με σταθερή χρηματοοικονομική βάση.
  • Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, από πλευράς αναλογιστικής βιωσιμότητας.

Όπως είναι γνωστό εδώ και 2 χρόνια  λειτουργεί η  εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου  του ΚΑΕΦ και του ΠΦΣ το οποίο δίνει την δυνατότητα:

 

 

α) Αποτελεσματικότερου ελέγχου της  είσπραξης του πόρου  4‰ από τις φαρμακευτικές εταιρείες

β) Ελέγχου  της επιστροφής του πόρου   4‰ των φαρμακαποθηκών  που αφορά σε εξαγώγιμα  προϊόντα

γ) Άμεσης έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου των δικαιολογητικών των δικαιούχων του ΚΑΕΦ.

Θα πρέπει να επισημάνουμε πόσο  σημαντική είναι η συνεισφορά όλων των Συλλόγων στην επικαιροποίηση των στοιχείων του Συστήματος που δίνει τη δυνατότητα πλέον οι  πολύμηνες καθυστερήσεις απόδοσης του ποσού στους δικαιούχους συναδέλφους να αποτελούν παρελθόν

 Για τους δικαιούχους του έτους 2021 το ΔΣ του ΠΦΣ ομόφωνα αποφάσισε βάσει της αναλογιστικής μελέτης να ορίσει ως μονάδα αποζημίωσης κατ΄ έτος  το ποσό των  685,00 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η  καταβολή της αποζημίωσης δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο αποζημίωσης  προς όφελος  των δικαιούχων.

 Β. Παρακαλούμε όπως  ενημερώνετε  στο πρόγραμμα apodosis.pfs.gr τα στοιχεία των μελών σας που αποχωρούν  από το επάγγελμα και να συμπληρώνετε ένα νέο πεδίο « Ημερομηνία αποχώρησης»  και στην συνέχεια «Λόγος αποχώρησης». Η συμπλήρωση των πεδίων  αυτών είναι υποχρεωτική για να ενημερώνουμε τους  αρμοδίους φορείς  όπως προβλέπει  ο νόμος (παρ.33 του Παραρτήματος V1 του ν.4046/2012(Α΄28) και της παρ.3 του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 (Α΄181).

Επισημαίνουμε ότι για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές των αποχωρούντων  φαρμακοποιών θα πρέπει να συμπληρώνεται και το πεδίο «Δραστηριότητες»  που αφορά στην ημερομηνία έναρξης λειτουργίας άδειας του φαρμακείου και ημερομηνία ανάκλησης άδειας του φαρμακείου .

 

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας