Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Επιβολή προστίμων από τον Ε.Ο.Φ. σε καταστήματα λιανικής για παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. κατόπιν αναφορών του Π.Φ.Σ.

Ως σας είχαμε ενημερώσει, ο Π.Φ.Σ. είχε προβεί στην διαβίβαση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων) αναφορών Φαρμακευτικών Συλλόγων καθώς και συναδέλφων για παράνομη πώληση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από καταστήματα λιανικής, αιτούμενος την επιβολή των κατά νόμον κυρώσεων εις βάρος των εν λόγω επιχειρήσεων.

Ως μας ενημέρωσε εγγράφως ο Ε.Ο.Φ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με σειρά αποφάσεών του επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στις εν λόγω αναφερόμενες από τον Π.Φ.Σ. επιχειρήσεις, ως ορίζει η κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία.

Έτσι, για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται η σημασία της κοινής και συντονισμένης δράσης Π.Φ.Σ., Φαρμακευτικών Συλλόγων και φαρμακοποιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη διάθεση φαρμάκων και ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και να εξασφαλιστεί ότι το φάρμακο χορηγείται αποκλειστικά και μόνο δια χειρός φαρμακοποιού.

 

 

Για το λόγο αυτό σας καλούμε εκ νέου να αποστέλλετε άμεσα στον Π.Φ.Σ. σχετικές έγγραφες αναφορές όταν διαπιστώνετε παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, υποχρεωτικώς μετά των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων ώστε να στοιχειοθετηθούν οι εν λόγω αναφορές, προκειμένου εν συνεχεία ο Π.Φ.Σ. να τις διαβιβάζει στον Ε.Ο.Φ. και να επιβάλλονται οι δέουσες ποινές.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας