Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων αναλωσίμων


Μετά την παράταση της ισχύος συνταγών φαρμάκων και όλων των άλλων εκτάκτων μέτρων διευκόλυνσης της γραφειοκρατίας, ήρθε και η παράταση μη-υποχρέωσης θεώρησης γνωματεύσεων αναλωσίμων.

Με Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε 13/4/2022, οι γνωματεύσεις αναλωσίμων του ΕΟΠΥΥ δεν χρειάζονται θεώρηση μέχρι τις 30/6/2022.