Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ CLAWBACK ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ & ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

Συνάδελφοι,

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνει:

1) Άρθρο για την εφαρμογή του Τακτικού Ελέγχου που αφορά στη διάθεση των φαρμάκων από τα φαρμακεία μας. 

2) Ρυθμίσεις που αφορούν στην πληρωμή clawback από τους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Υπενθυμίζουμε ότι μετά από δικαστική απόφαση ορίστηκε ότι αυτό οφείλει να επιβαρύνει τους παρόχους. Η απόφαση αυτή θα ήταν καταστροφική για τα φαρμακεία μας αν εφαρμοζόταν, ειδικά για τα προϊόντα όπως αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη και παιδικά γάλατα τα οποία διακινούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία της Χώρας.

Ωστόσο το Υπουργείο Υγείας σήμερα κατέθεσε νομοσχέδιο στο οποίο εξαιρεί ρητά τα φαρμακεία μας από την πληρωμή clawback για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία μας, δηλαδή τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη συμπεριλαμβανομένων και των αισθητήρων μέτρησης και καταγραφής γλυκόζης, όπως και τα παιδικά γάλατα. 

 

  

Συνάδελφοι,

Καταφέραμε με παρέμβασή μας στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο να εξαιρεθούμε οριστικά του clawback για τα προϊόντα που αγγίζουν το σύνολο των προϊόντων που διακινούν τα φαρμακεία μας.

Με την ψήφιση του νόμου επιλύεται ακόμη ένα σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο μετά τα ΜΗΣΥΦΑ, απειλούσε και αυτό τη βιωσιμότητα των φαρμακείων μας.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ