Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Δήλωση υπεύθυνου φαρμακοποιού στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

Όλα τα φαρμακεία πρέπει να επικαιροποιήσουν την δήλωση υπεύθυνου φαρμακοποιού στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ από 01/06/2022.

Μπείτε τώρα στην γνωστή πύλη και θα εμφανιστεί μήνυμα για δήλωση των στοιχείων. 

Επιβεβαιώστε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας και δηλώστε υπεύθυνο φαρμακοποιό καθώς και το.... ΑΜΚΑ του με ημερομηνία έναρξης 01/06/2022.