Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

ΗΔΙΚΑ: Δυνατότητα ακύρωσης μερικής εκτέλεσης

Σας ενημερώνουμε ότι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ακύρωσης συγκεκριμένης μερικής εκτέλεσης μιας συνταγής. 

Η λειτουργικότητα δύναται να εφαρμοστεί μόνο στις συνταγές που έχουν εκτελεστεί στο σύστημα από 9/6/2022 και έπειτα. 

Αρχικά έχει διατεθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, ενώ για τη διάθεσή της από τα τρίτα συστήματα φαρμακείου παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον εκάστοτε κατασκευαστή.