Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

Εφικτή από σήμερα η δυνατότητα ακύρωσης συνταγής μέχρι την 2η εργάσιμη του επόμενου μήνα

KATOΠIN AITHMATOΣ TOY ΠΦΣ H HΔIKA MAΣ ENHMEPΩΣE OTI EΘEΣE ΣE ΠAPAΓΩΓIKH ΛEITOYPΓIA AΠO ΣHMEPA TO ΠPΩI TH ΔYNATOTHTA ΣYNOΛIKHΣ AKYPΩΣHΣ MIAΣ ΣYNATΓHΣ MEXPI THN 2H EPΓAΣIMH MEPA TOY EΠOMENOY MHNA . EΠOMENΩΣ MIA ΣYNTAΓH ΠOY EKTEΛEΣAME ENTOΣ TOY AYΓOYΣTOY ΔYNATAI NA AKYPΩΘEI EΩΣ KAI AYPIO (2/9) KAI ΠPOΦANΩΣ ΔYNATAI NA EKTEΛEΣΘEI ΞANA EΦOΣON H ΛHΞH OΛΩN TΩN ΣYNTAΓΩN OΠΩΣ ΓNΩPIZOYME EINAI MEXPI 30/9