Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Διαθέσιμη στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ η επιλογή για την πρόοδο της εκκαθάρισης συνταγών

Εδώ και λίγες ώρες είναι διαθέσιμη στην γνωστή πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ η επιλογή «ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ», μέσα από την οποία ενημερώνονται οι φαρμακοποιοί για την πορεία της εκκαθάρισής τους και τις επικείμενες πληρωμές. 


Στόχος είναι οι φαρμακοποιοί να....

... ενημερώνονται όσο γίνεται πιο άμεσα με τυχόν λάθη στην υποβολή τους, έτσι ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα του πρώτου κυρίως μήνα....