Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

SmartPharmaSys by SmartWare


 Αλλάξτε το πρόγραμμα Διαχείρισης του Φαρμακείου σας μέσω του Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

𝗩𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 𝟵𝟬% για επιδότηση της αγοράς σας. Κάντε ΤΩΡΑ την αίτηση σας.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες

https://bit.ly/3CRPPYn