Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ


Όπως είναι γνωστό ο εμβολιασμός αποτελεί την αιχμή του δόρατος της προληπτικής ιατρικής αλλά και ένα από τα βασικά εργαλεία προστασίας της Δημόσιας Υγείας διεθνώς καθώς μέσω αυτού μπορούν να προληφθούν μία σειρά ασθενειών. Ιδίως για την επερχόμενη περίοδο της γρίπης, ο αντιγριπικός εμβολιασμός θα είναι καθοριστικής σημασίας στη μείωση των ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος στον πληθυσμό και της επακόλουθης επιβάρυνσης του Συστήματος Υγείας όπως συμβαίνει και με την πανδημία της ασθένειας COVID-19 η οποία είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθεί φέτος. (για την οποία όμως είναι διαθέσιμα ήδη τα επικαιροποιημένα εμβόλια της αναμνηστικής δόσης, τα οποία καλύπτουν τις νεότερες μεταλλάξεις της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού - ΒΑ.1,ΒΑ.4/ΒΑ.5).

Η ενημέρωση για τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού στους επισκέπτες των φαρμακείων με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου, οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο σε μία πιθανή λοίμωξη με τον ιό της γρίπης, είναι πρωταρχικής σημασίας. Παράλληλα η τήρηση των διαδικασιών και των μέτρων ασφαλείας που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο έντυπο, συμβάλουν καθοριστικά στη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. 

Η πρόσβαση μας επίσης στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού, είναι μια κατάκτηση του Κλάδου μας και εντάσσει δικαιωματικά τους φαρμακοποιούς στους πρωταγωνιστές της Δημόσιας Υγείας στη Χώρα μας, αφού αποτυπώνεται η διενέργειά του εμβολιασμού σε πραγματικό χρόνο και όχι απλά η συνταγογράφηση του. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουμε στη συλλογή δεδομένων τα οποία αξιοποιούνται σχετικά με μελέτες στις ομάδες υψηλού κινδύνου, βοηθώντας την πολιτεία και τους θεσμούς της, στην καλύτερη επιτήρηση της φετινής εποχικής επιδημίας γρίπης και στην εξαγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

 

 

Αυτό πρακτικά γίνεται με την καταχώρηση των εμβολιασμών που διενεργούμε στα φαρμακεία μας μέσα από τα ηλεκτρονικά προγράμματα φαρμακείου, τα οποία έχουν ενσωματώσει τη διασύνδεση με το εθνικό μητρώο όπου εμφανίζονται αυτόματα οι εγγραφές των εκτελεσμένων αντιγριπικών εμβολίων ώστε να απαιτείται ελάχιστος χρόνος για την καταχώρηση και τη διενέργεια από το φαρμακοποιό.

Πέραν όμως της επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς μας που προκύπτει από την διαδικασία αυτή, η συνδρομή μας σε αυτό το έργο βοηθά τις επιδιώξεις και τις διεκδικήσεις μας, αφού πιστοποιεί τον κυρίαρχο ρόλο μας στην πράξη του εμβολιασμού και στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στη Χώρα μας.

O φαρμακοποιός πλέον συμμετέχει ενεργά σε μία σειρά από ενέργειες και δράσεις της Πρωτοβάθμιας Υγείας εξυπηρετώντας τους στόχους της για πρόληψη, για επιτήρηση και για ενημέρωση του πληθυσμού σε πολλαπλά μάλιστα επίπεδα, επιδεικνύοντας προσήλωση στην υπεύθυνη διενέργεια υπηρεσιών και καθιερώνοντας αυτό του το ρόλο.

O φαρμακοποιός πλέον συμμετέχει ενεργά σε μία σειρά από ενέργειες και δράσεις της Πρωτοβάθμιας Υγείας εξυπηρετώντας τους στόχους της για πρόληψη, για επιτήρηση και για ενημέρωση του πληθυσμού σε πολλαπλά μάλιστα επίπεδα, επιδεικνύοντας προσήλωση στην υπεύθυνη διενέργεια υπηρεσιών και καθιερώνοντας αυτό του το ρόλο.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 2022-23

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ