Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

«Κάτω» από το πρωί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση- Η ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ


 Σας ενημερώνουμε ότι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα παραμείνει εκτός λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για επείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να προβαίνετε σε χειρόγραφη συνταγογράφηση και εκτέλεση.

Αναρτήθηκε:13/11/22 - 12:30 μ.μ.