Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

ΠΦΣ: Τυχόν περικοπές σε χάπια, σιρόπια, αναπνευστικά υπό μορφή αμπούλας αναιρούνται αυτόματα

Αριθμ. Πρωτ. 4875

Προς : Φαρμακευτικοί Συλλόγοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με το υπ ́ αριθμ. 4511/1.11.2022 έγγραφο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι περικοπές κατά τον φαρμακευτικό έλεγχο που έγιναν εκ παραδρομής από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε συνταγές που περιελάμβαναν χάπια, σιρόπια & αναπνευστικά σκευάσματα υπό μορφή αμπούλας θα ακυρωθούν αυτοδικαίως και....

.... θα εκδοθεί νέα πράξη εκκαθάρισης, έτσι ώστε να προχωρήσει η οριστικοποίηση και η πληρωμή. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.

Παρακαλούμε εάν έχουν τεθεί εις γνώσιν των Φαρμακευτικών Συλλόγων, περιπτώσεις περικοπών που αφορούν τα προαναφερθέντα, να τα αποστείλουν στον Πανελλήνιο στο email ask@pfs.gr, αναγράφοντας την επωνυμία του φαρμακείου, ΑΦΜ φαρμακείου, Αρ. Σύμβασης ΕΟΠΥΥ, τον μήνα αναφοράς, και την υποβολή, μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή με τα υπάρχοντα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο ΕΟΠΥΥ.

Με Εκτίμηση,

Απόστολος Βαλτάς Πρόεδρος ΠΦΣ

Εμμανουήλ Κατσαράκης Γραμματέας ΠΦΣ