Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο e-ΕΦΚΑ έχει βεβαιώσει τις εργοδοτικές οφειλές για τις κατασκηνώσεις για το τρέχον έτος, για όσους εργοδότες δεν το έχουν πράξει έως τώρα. 

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αφορά μόνο εργοδότες που απασχολούσαν στην επιχείρηση εργαζόμενους κατά το μήνα Αύγουστο. Εφόσον δεν απασχολούν υπαλλήλους, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές. 

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να ειδοποιήσουν τους λογιστές τους και να εξοφλήσουν ΑΜΕΣΑ τις οφειλές, διότι η αυτόματη άντληση των ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τον e-ΕΦΚΑ θα πρέπει να τους βρει ενήμερους.

Με Εκτίμηση,

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ