Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Έρευνα αποδεικνύει ότι η μάσκα Aeolos είναι η πλέον αξιόπιστη λύση σε περιστατικά παρόξυνσης παιδικών ασθματικών επεισοδίων

Μεγάλη κλινική έρευνα για την αντιμετώπιση των περιστατικών παρόξυνσης παιδικών ασθματικών επεισοδίων σε τμήματα επείγουσας ιατρικής πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του 3ου Παιδιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου «Αττικόν» και του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών. 

Η μελέτη βασίστηκε στη χρήση νέων αεροθαλάμων με βαλβίδα και μάσκα σιλικόνης (για την ελάττωση της πίεσης στο πρόσωπο και την επιτυχέστερη χρήση) ή και χωρίς, για την χορήγηση σαλβουταμόλης και ειδικότερα του αεροθαλάμου Aeolos® 175ml της Κουγιουμτζής Μ & Co.

Τα συμπεράσματα της μελέτης έδειξαν ότι η χρήση της εν λόγω μάσκας ήταν πολύ εύκολη στη χρήση και πολύ αξιόπιστη για την χορήγηση σαλβουταμόλης στη μορφή κλασικού σπρέι (MDIs). 

Η χρήση μόνο του στομίου (κι όχι της μάσκας σιλικόνης) έχει ίσως κάποιο θεωρητικό πλεονέκτημα, όπως την έλλειψη κακής τοποθέτησης στο πρόσωπο και αποφυγής εισπνοής από τη μύτη (η οποία δυνητικά λειτουργεί ως φυσικός φραγμός για την εισπνοή), όμως δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν πως υπάρχει σημαντική κλινικά διαφορά στην κατανομή του φαρμάκου μέσω των συγκεκριμένων σπρέι στους πνεύμονες, μεταξύ των δύο αυτών τεχνικών χορήγησης (επιστόμιο ή μάσκα).

Επιπρόσθετα, πολλά μικρά παιδιά αδυνατούν να εισπνεύσουν με το στόμιο χωρίς να διαφύγει φάρμακο (με το να μην μπορούν να κλείσουν αεροστεγώς το επιστόμιο με τα χείλη τους), άρα η χρήση μάσκας καθίσταται μοναδική επιλογή. 

Η μάσκα προσφέρει ένα πολύ χρηστικό χαρακτηριστικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος: την παροχή σε κάθε συσκευή μάσκας σιλικόνης και μάλιστα σε διάφορα μεγέθη που θα ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη και θα καλύψουν επαρκώς κάθε παιδικό προσωπάκι.