Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών ΜΕΦΑΛ και ΣΥΦΑΚ


 Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν τη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Κύπρου ΜΕΦΑΛ και ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης ΣΥΦΑΚ.

Οι δύο συνεταιρισμοί κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα κεντρικής διαχείρισης εμπορευμάτων, διανομής εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών στα φαρμακεία μέλη των δικτύων τους σε Κύπρο και στον Ελλαδικό χώρο αντίστοιχα.

To κοινό όραμα, η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, οι αρχές, και οι κοινές αξίες των δύο συνεταιρισμών, ήταν τα συστατικά που αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της συνεργασίας, και συνέβαλαν θετικά στην υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας.Απώτερος σκοπός του μνημονίου συνεργασίας, είναι να θεσπίσει και να καθορίσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο συνεταιρισμών, έχοντας κοινό στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική επίδραση των Συνεταιρισμών, παρέχοντας τους την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελών και της κοινότητας τους, επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωση και πρόοδο για τα φαρμακεία/μέλη τους, αλλά και για τον κλάδο υγείας γενικότερα.

Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της ΜΕΦΑΛ ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κωνσταντίνος Γιάγκου και εκ μέρους της ΣΥΦΑΚ ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Απόστολος Γενετζάκης.