Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Νέα παράταση για την απόσυρση των παλαιών φορολογικών μηχανισμών για 1/7

Έστω στο... παρά πέντε, η λογική επικράτησε. Με τους νέους τύπου φορολογικούς μηχανισμούς να μην είναι ακόμα εμπορικά διαθέσιμοι στην αγορά, δε θα μπορούσε να ισχύει η απόσυρση των παλαιού τύπου που είχε οριστεί για έως 30/4.

Χθες λοιπόν η ΑΑΔΕ με νέα απόφασή της (Α.1063/2024) τροποποίησε την Α.1073/2023 και έτσι δίνεται παράταση ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης και οριστικής παύσης χρήσης όλων των ΕΑΦΔΣΣ.

Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η επιχείρηση να έχει κάνει τη σχετική δήλωση στο μητρώο ότι είναι συνδεδεμένη με ERP (πρόγραμμα λογισμικού).


Δείτε την σχετική ανακοίνωση:Συγκεκριμένα :

α) Παρατείνεται έως 1.7.2024 (από 30.4.2024) υπό προϋποθέσεις η απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ για όλους.
Επίσης ορίζεται ότι τα πρατήρια καυσίμων παύουν τη χρήση και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης των ΕΑΦΔΣΣ που καθοδηγούνται από αντλία καυσίμου έως και 31.10.2024.

 • Το άρθρο 1 της Α.1073/2023 διαμορφώνεται ως εξής :

  Άρθρο 1
  Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

  Οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 (Β' 3517) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ή είναι κάτοχοι αυτών, παύουν τη χρήση αυτών έως και την 30.04.2024 και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης τους. Οι ως άνω οντότητες από την 01.05.2024 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης λοιπών τύπων ΦΗΜ ή υπηρεσιών Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.
  Οι ως άνω προθεσμίες του πρώτου και δεύτερου εδαφίου παρατείνονται έως 1.7.2024 και 2.7.2024 αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετικό αποδεικτικό παραγγελίας λοιπών τύπων ΦΗΜ ή έχει υποβληθεί από την οντότητα σχετική δήλωση επιλογής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
  Ειδικά, οι οντότητες πρατηρίων καυσίμων παύουν τη χρήση και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης των ΕΑΦΔΣΣ που καθοδηγούνται από αντλία καυσίμου έως και 31.10.2024


β) Παρατείνεται έως 1.7.2024 (από 30.6.2024 λόγω αργίας προφανώς) η παύση απλών ΦΗΜ από τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα.

 • Το άρθρο 2 της Α.1073/2023 διαμορφώνεται ως εξής :

  Άρθρο 2
  Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) από τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα.

  Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών παύουν τη χρήση αυτών έως και την 1.7.2024.


γ) Παρατείνεται υπό προϋποθέσεις έως 2.7.2024 (από 1.5.2024) ή υποχρεωτική χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, από τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.


 • Το άρθρο 3 της Α.1073/2023 διαμορφώνεται ως εξής :

  Άρθρο 3
  Υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ εστιατορίου, ΦΤΜ εστιατορίου, ΑΔΗΜΕ εστιατορίου

  1. Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, από την 01.05.2024 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή υπηρεσιών Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.
  Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται έως 2.7.2024, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετικό αποδεικτικό παραγγελίας για τους προαναφερθέντες τύπους ΦΗΜ ή έχει υποβληθεί από την οντότητα σχετική δήλωση επιλογής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

  2.Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ, από την 2.7.2024 και εφεξής, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022 ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.

Powered by Taxheaven.gr