Νομοθεσία-Φορολογικά

τελευταία ημερομηνία ελέγχου εγκυρότητας άρθρου: 13/4/2023
 
Νόμος λειτουργίας ΦΣ και ΠΦΣ
Ν 5041/23 (ΦΕΚ Α' 87)
 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΟΛ 1124 ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ!

Ο ΠΦΣ για τις ταμπέλες Φαρμακείων
Ο ΦΣΑ συνοπτικό και επεξηγηματικό για σταυρούς-επιγραφές
Υποχρεώσεις εφημεριών
Τις Κυριακές τα φαρμακεία είναι ΚΛΕΙΣΤΑ
Η πρωτομαγιά είναι αργία!

Ο νέος Νόμος για το ωράριο των Φαρμακείων και άλλα θέματα
Εγκύκλιος για το ωράριο 2/2018
Ο ΠΦΣ για το ωράριο: ΕΔΩ και μετά τις τροποποιήσεις του νόμου το 2019 δείτε κυρίως ΕΔΩ


Ο ΠΦΣ για τη διαφήμιση Φαρμακείων

ΠΦΣ: ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ»

ΕΟΦ: Ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία για διαφήμιση φαρμάκωνΝ.4250/2014
Δεν χρειάζονται πλέον επικυρωμένα αντίγραφα φορολογικών-ασφαλιστικών ενημεροτήτων καθώς και ιατρικών γνωματεύσεων (αν είναι από κρατικά νοσοκομεία) αλλά επίδειξη της γνήσιας και υπογραφή του Φ/ού για το ακριβές.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Κώδικας Φαρμακευτικής Δεοντολογίας

Ευθύνη των γιατρών στη συνταγογράφηση (ΠΔ 121/08)

Hλεκτρονική συνταγογράφηση

Kοινοτική Οδηγία Μπολκενστάιν 123/2006

Διαρθρωτικές αλλαγές στην Υγεία (Ν.3918/2011) :(σύσταση ΕΟΠΥΥ, καθιέρωση rebate, διευρυμένο ωράριο, κατάργηση "κλινικών")
Φάρμακα Υψηλού Κόστους (Ν.3816/2010- άρθρο 12)
Νόμος για τα κλειστά επαγγέλματα (Ν.3919/2011)
Aπόφαση ΕυρωΔικαστηρίου για τα βρεφικά γάλατα (C391/92)
Κοινοτική οδηγία 2011/62- Πώληση εξ' αποστάσεως στο κοινό (άρθρο 85γ)
Εφαρμοστικός νόμος του Μνημονίου  (Ν.4052/12): (καθολική εφαρμογή δραστικής, μείωση ποσοστού κέρδους, κέρδος 30€ στα φάρμακα άνω των 200€)
Επείγουσες ρυθμίσεις Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής  Ν4038/12 -άρθρο 34 (κούρεμα 3,5% στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ)
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. (Ν 4093/12) : Αναδρομικό rebate, χαράτσι υπέρ ΕΟΠΥΥ, δραστική με εξαιρέσεις και πληρωμή στις 60 μέρες
Ν.4172/13- ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 95-100)
Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις (Ν.4139/13- άρθρα 8,9,11,14,22)
Απαγορεύεται η πώληση Φαρμάκων από Φαρμακεία προς χονδρεμπόρους
Ν.4208/13 (ληξιπρόθεσμα)
Συμπληρώματα διατροφής εκτός φαρμακείου ΦΕΚ Β 2855/11.11.2013
1€ ανά συνταγή
Κανονισμός-Νομοθεσία ΕΟΠΥΥ
YA Τιμολόγησης Φαρμάκων Ιανουαρίου 2014 (επαναφορά 16% στα ΦΥΚ μέχρι 200€)
Διευρυμένο ωράριο
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Οριστική επίλυση νομιμότητας πληθυσμιακών
Ν.4254/14: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν4046/12 και άλλες διατάξεις ("εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ")- υποπαράγραφος ΣΤ1.  (Κατάργηση αποστάσεων-πολυϊδιοκτησία-απελευθέρωση τιμής ΜΥΣυΦα-απελευθέρωση διαιτητικών τροφίμων)
Κατάργηση του 50-50, υποχρεωτικά γενόσημο αν επισημανθεί από το γιατρό, πλαφόν ανά ειδικότητα
ΥΑ τα ΦΥΚ στα φαρμακεία  (δεν ισχύει ο πίνακας ΠΚ)
ΥΑ Τιμολόγησης Φαρμάκων Ιουνίου 2014 (έκπτωση στα ΜΥΣυΦα)
ΥΑ Τιμολόγησης Φαρμάκων Ιουλίου 2014 (μείωση Ποσοστού κέρδους στο 15%)
Ν. 4272 ΦΕΚ 145 Α' - 11/7/2014 (Πειθαρχικά, άδειες ίδρυσης)
ΦΕΚ 1907 15/7/2014 (τιμολόγηση φαρμάκων)
ΦΕΚ 1920 Β' 16/7/2014  (καθορισμός ορίων συνταγογράφησης - "φθηνότερο γενόσημο")
Ν. 4270/14 και πιο αναλυτικά (κάλυψη ανασφάλιστων)
Ν.4281/14 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα --Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις). (Αδειοδοτήσεις-κατάργηση γνωμοδότησης Συλλόγου)
-Επαναφορά με ΥΑ (14-8-2014) του 50-50 στη συμμετοχή φαρμάκων που δεν έχουν γενόσημο με το υπόλοιπο 50 να το πληρώνουν οι ΚΑΚ ως ριμπειτ (ισχύς από 15-9-14) (ΦΕΚ 2243 18-8-2014)
-Καθορισμός με YA (14-8-2014) της δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης σε 2 δις για το 2-14 και 2015. Επαναφορά της διάταξης για την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους σε απευθείας αγορές από εταιρίες.(ΦΕΚ 2243 18-8-2014)
-Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς παρόχους υγείας έως 31/12/14 (ΥΑ-29/9/14)
-N.4316/14 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (e-shop, κυρώσεις σε μη χορήγηση φθηνότερου φαρμάκου)
Κατάργηση είσπραξης 5€ στο ΕΣΥ (ΥΑ- 1/4/15)
ΥΑ Α.Π.:Γ5/οικ. 41797 - 03-06-2015 (αλλαγές συμμετοχών)

Μνημόνιο 3 (Ν.4336/15)
- Μείωση Φαρμ. Δαπάνης για τα έτη 2016-17-18

- ΥΑ τιμολόγησης φαρμάκων Σεπ 2015-μειώσεις τιμών και συμπλήρωσή της 30/10/2015.
- Αριθμ. Γ5(α)/ 70068/30 Οκτωβρίου 2015/ ΦΕΚ2332/15 (νέα όρια γενοσήμων ποινές για υπέρβαση συνταγογράφησης). Ειδική επεξήγηση από ΕΟΠΥΥ
- Διευκρίνιση για μεταφορές Φαρμακείων

Ολόκληρη η ΚΥΑ για το ιδιοκτησιακό (ΦΕΚ 2330 Β'/ 29-10-2015)

και διευκρινίσεις μετά τη διόρθωσή της ΕΔΩ  αλλά και ΕΔΩ 

η οποία διορθώθηκε και πλέον είναι
Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277(ΦΕΚ Β' 1445/23-05-2016) 
με τις απαραίτητες διευκρινίσεις από ΠΦΣ ΕΔΩ και από ΦΣΑ ΕΔΩ

- ΥΑ τιμολόγησης φαρμάκων Δεκ 15 - απελευθέρωση τιμών ΜΥΣυΦα από 1-1-16. Διόρθωση ΥΑ (μέρες σε φαρμακεία-αποθήκες, μη αύξηση τιμών ΜΥΣυΦα έως 31-12-2016)
- Συμπλήρωση ΥΑ Σεπ για ΔΤ. 45 μέρες τα φαρμακεία - 20 οι αποθήκες
- Ρυθμίσεις ανασφάλιστων και πρόνοιας ΦΕΚ 908 Β' / 4-4-2016
- ΥΑ τιμολόγησης φαρμάκων  ΦΕΚ 1102/Β/19.04.2016

Μνημόνιο Μαΐου 2017 - Τιμές ΜΥΣΥΦΑ-διείσδυση γενοσήμων-έλεγχος συνταγογράφησης

- Ιούνιος 2018: Ο νόμος για το 0,8 στα γενόσημα και άλλα μέτρα ΕΔΩ

Εποχικός Εμβολιασμός από Φ/ούς ΕΔΩ


Νέος νόμος για το άδειες Φαρμακείων: άρθρο 64 του νόμου 4509/2017, ΦΕΚ Τεύχος Α 201/22.12.2017 , δείτε ΕΔΩ

και το ΠΔ 64/2018 που το συμπληρώνει ΕΔΩ 
 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ: Νόμος 4270/14
ΠΡΟΝΟΙΑ: Νόμος 4368/16 (άρθρο 33)
Aρ &'!(0)1;'!(0)1---

   ----------------------------------------

ΠΦΣ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΜΑΤΟΫΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Τελεσίδικες ποινές αποκλεισμού εκτέλεσης συνταγών από ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ στον ΕΟΠΥΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Πρακτική άσκηση ΦαρμακοποιώνΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

-Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (Ν.4152/2013)
-Ασφάλιση κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης

-Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος Ν.4387/16 (εισφορές βάσει εισοδήματος)