Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

τελευταία ημερομηνία ελέγχου εγκυρότητας άρθρου: 16/5/2022
  
 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΔΩ
 
 
Χρήσιμες επισημάνσεις (από ΠΦΣ) 18/3/2019

1. Στον Κωδικό Διάγνωσης θα πρέπει να αναγράφεται το προβλεπόμενο ICD-10 σύμφωνα με το νέο ΕΚΠΥ
2. Στα σχόλια θα πρέπει να αναγράφεται επίσης ο προβλεπόμενος δεύτερος Κωδικός ICD-10 ή ο Κωδικός Βασικής Νόσου, όπου απαιτείται.
3. Τα μηχανογραφικά συστήματα του e-ΔΑΠΥ δεν έχουν εφαρμόσει τις αλλαγές για ορισμένες περιπτώσεις ως προς τη συμμετοχή 10%. Προς το παρόν το σύστημα εμφανίζει συμμετοχή 0 % για όλες , κάτι που δεν επηρεάζει σε τίποτα την ορθή εκτέλεση των συνταγών.
4. Δεν έχει υλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης γνωματεύσεων σύμφωνα με τους δείκτες θρέψης.


ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Α) Συγκεκριμένα, αυτά τα προϊόντα δύνανται να χορηγηθούν σε πάσχοντες από τα ακόλουθα νοσήματα ή διαταραχές όπως προσδιορίζονται με βάση τον κωδικό νόσου (ICD10):
 
1. Ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού με γενετική επιβεβαίωση, σύμφωνα με τις θεραπευτικές ενδείξεις για την αναγκαιότητα χορήγησης διατροφικών σκευασμάτων και έπειτα από έγκριση του Α.Υ.Σ.

Θα λαμβάνουν σκευάσματα ειδικής διατροφής, με αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση, διάρκειας έως έξι (6) μηνών

2. Κοιλιοκάκη (Κ90.0). (δείτε και παρακάτω) Κριτήριο για την απευθείας αποζημίωση των δικαιούχων είναι η αδυναμία προμήθειας των ειδικών σκευασμάτων χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους.

Οδηγίες για τη συνταγογράφηση προϊόντων κοιλιοκάκης και την απόδοση δαπάνης
  
3. Δυσαπορρόφηση από:
α) φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, όπως i) Ελκώδη Κολίτιδα (Κ51.0, Κ51.1, Κ51.9), με δεύτερο πεδίο Κ90 ii) νόσο Crohn (Κ50.0, Κ50.1, Κ50.8), με δεύτερο πεδίο Κ90.
β) Σύνδρομο βραχέος εντέρου (Κ91.2), εκτομή ειλεού (Κ91.2).
γ) Υφολική (μερική) γαστρεκτομή με γαστρονηστιδοαναστόμωση (Billroth II, Z90.3) ή ολική γαστρεκτομή (Κ91.1, Κ91.2, Ζ90.3).
δ) Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα (Κ52.8), με δεύτερο πεδίο Κ90, έως τρία (3) χρόνια χορήγηση των ειδικών προϊόντων.
ε) Ακτινική εντερίτιδα (Κ52.0) με υποχρεωτικό δεύτερο πεδίο Κ90, και ακτινική οισοφαγίτιδα (Κ20.8) με δεύτερο πεδίο Τ66 ή Κ22.2 με δεύτερο πεδίο Ζ92.3.
 
4. Συρίγγια γαστρικά, γαστροδωδεκαδακτυλικά, γαστρονηστιδικα (Κ31.6), ειλεοκολικα (Κ63.2).
 
5. Κυστική ίνωση (Ε84).

6. Σε βαριά πάσχοντες που για οποιοδήποτε ιατρικό λόγο σιτίζονται μέσω γαστροστομίας (Ζ93.1 και με κωδικό βασικής νόσου στα σχόλια) ή/και νηστιδοστομίας (Ζ93.4 και κωδικό βασικής νόσου στα σχόλια), καθώς και με ρινογαστρικό ή ρινονηστιδικό σε παιδιά.

7. Σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδας, με ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα Τ78.0, Τ78.1 (IgE μηχανισμός), Κ52.2 (μη IgE μηχανισμός), Κ52.8 (ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα), χορηγούνται ειδικά θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των δύο (2) ετών και για χορήγηση πέραν των δύο (2) ετών είναι απαραίτητη ειδική αλλεργιολογική εκτίμηση ανά έτος.

8. Σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά (P07 με πρόσθετο κωδικό στα σχόλια για το βάρος του νεογνού P07.0, Ρ07.1 και την προωρότητα του Ρ07.2, Ρ07.3) μέχρι την ηλικία των έξι (6) μηνών, καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα (Ρ77.9) ή σύνδρομο βραχέως εντέρου (Κ91.2).

9.  Σε ανήλικους με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και ιστών (Ζ94.0, Ζ94.1, Ζ94.2, Ζ94.3, Ζ94.4, Z94.6 Ζ94.8 με σχόλιο «μυελός των οστών, πάγκρεας, έντερο»), καθώς και σε ανήλικους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (N18.0) 2ου, 3ου, 4ου και τελικού σταδίου, και ηπατική ανεπάρκεια (Κ74.0,Κ74.1,Κ74.2, Κ72.1), με υποχρεωτικό σχόλιο «ηπατική εγκεφαλοπάθεια»), εφόσον έχει συσταθεί ειδική διατροφή από τον θεράποντα ιατρό τους.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 
Η συμμετοχή στην δαπάνη των σκευασμάτων ειδικής θεραπευτικής διατροφής ορίζεται σε 10%. 
 
Εξαιρούνται της συμμετοχής:
 • δικαιούμενοι μηδενικής συμμετοχής (0%)
 • οι πάσχοντες από ενδογενή μεταβολικά νοσήματα της παραγράφου Α1 του παρόντος, και συγκεκριμένα για τα νοσήματα Γλυκογονίαση-γλυκογονίαση τύπου 1Β (icd-10 E74.0, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για γλυκογιονίαση τύπου 1Β), 
 • έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση (icd-10 E72.4, με υποχρεωτικό σχόλιο ότι πρόκειται για ορνιθιναιμία τύπου Ι και ΙΙ),  
 • νόσο Νieman-Pick τύπου C (idc-10 E75.2), καθώς και
 • υπερφαινυλαλανιναιμία (με icd-10 E70.0), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρίθμ.ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (φεκ.Β'2883/26/10/2012) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και 
 • οι πάσχοντες από νοσήματα που περιγράφονται στις παραγράφους 3ε, 5, 6, 7, 8, 9, και
 • οι ασθενείς ΑμεΑ με αναπηρία 80% και άνω.
 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 
Τα σκευάσματα Ειδικής Θεραπευτικής Διατροφής, πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση ιχνηλάτησης
(barcode)
και εν γένει να τηρούν τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Για την πιστοποίηση, κατά πρώτη φορά, της νόσου και της αναγκαιότητας χορήγησης ειδικής θεραπευτικής διατροφής, απαιτείται γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας σχετικής με την πάθηση, κάθε βαθμίδας από Νοσοκομείο ΕΣΥ, πανεπιστημιακό, ενόπλων δυνάμεων, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ή συμβεβλημένο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο, στην οποία να αναφέρεται:
 • η πάθηση του ασθενούς (ICD10), 
 • η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, 
 • οι ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες, 
 • καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έλεγχο αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου που θα ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Η σχετική γνωμάτευση ισχύει:
 • για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της για την κοιλιοκάκη,
 • για έξι (6) μήνες για μεταβολικά νοσήματα και ινοκυστική νόσο
 • για δύο (2) μήνες για όλες τις λοιπές παθολογικές καταστάσεις. 
Για τη συνέχιση της ειδικής θεραπευτικής διατροφής, απαιτείται επανεκτίμηση της θρέψης από τον θεράποντα ιατρό και έκδοση νέας γνωμάτευσης.
Ο θεράπων ιατρός κατά τη γνωμάτευση αναγκαιότητας χορήγησης ειδικής θεραπευτικής διατροφής, υποχρεούται να εκδίδει για κάθε μήνα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, το οποίο θα φέρει και την υπογραφή του ελεγκτή ιατρού και θα εκτελείται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία συνταγογράφησης.
 
Για παιδικά γάλατα χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής.

Κάθε άλλη διαδικασία σχετικά με την χορήγηση των προϊόντων ειδικής διατροφής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθορίζονται με εγκυκλίους - γενικά έγγραφα του Οργανισμού, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Είδη εξαιρούμενα του Clawback:

7. Σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδας, με ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα Τ78.0, Τ78.1 (IgE μηχανισμός), Κ52.2 (μη IgE μηχανισμός), Κ52.8 (ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα οφειλόμενη στο γάλα), χορηγούνται ειδικά θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των δύο (2) ετών και για χορήγηση πέραν των δύο (2) ετών είναι απαραίτητη ειδική αλλεργιολογική εκτίμηση ανά έτος.

8. Σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά (Ρ07 με πρόσθετο κωδικό στα σχόλια για το βάρος του νεογνού Ρ07.01,.02,.03,.14,.15,.16,.17,.18 και την προωρότητα του.20 -.26 και.30 -.39) μέχρι την ηλικία των έξι (6) μηνών, καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα (Ρ77.9) ή σύνδρομο βραχέως εντέρου (Κ91.2).

9. Σε ανήλικους με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (Τ86.92), καθώς και σε ανήλικους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (Ν18.0) 2ου, 3ου, 4ου και τελικού σταδίου, και ηπατική ανεπάρκεια (Κ74.0,.1,.2), εφόσον έχει συσταθεί ειδική διατροφή από τον θεράποντα ιατρό τους.
Ποιοί συνταγογραφούν ΣΕΔ για φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και αποζημιώνονται!!! Δείτε ΕΔΩ


Οι νέες τιμές θα ισχύσουν από 23/10/2017 ΦΕΚ 3492Β/5-10-2017
 1. Όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αναλώσιμα, προϊόντα ειδικής διατροφής κ.λ.π. συνταγογραφούνται μόνο από συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ
 2. Κάθε προϊόν ειδικής διατροφής είναι σε ηλεκτρονική γνωμάτευση και εκτελείται από εμάς μέσω της πλατφόρμας του εΔΑΠΥ
 3. Οι τιμές ισχύουν από όταν τις εμφανίσει το eΔΑΠΥ. Όσες γνωματεύσεις γραφτούν από 1/9/2017 θα έχουν ισχύ 10 ημέρες, μέσα στις οποίες θα πρέπει να εκτελούνται!  Τρόφιμα χαμηλής πρωτείνης (150 Ευρώ για ηλικίες κάτω των 18 ετών και 100 Ευρώ για ηλικίες άνω των 18 ετών) και τα σκευάσματα για την αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης (150 Ευρώ για ηλικίες κάτω των 18 ετών και 100 Ευρώ για ηλικίες άνω των 18 ετών)
  
Για  τα υλικά για την κοιλιοκάκη απαιτούνται τα εξής:
-Μαζί με την ηλεκτρονική γνωμάτευση του γιατρού χρειάζεται και ένα δεύτερο φύλλο (τυπωμένο και όχι χειρόγραφο) όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα υλικά (και ποσότητες) για την κοιλιοκάκη και στο οποίο ο γιατρός θα τσεκάρει τα υλικά που θέλει να χορηγήσει. Και το δεύτερο φύλλο πρέπει να είναι σφραγισμένο από τον γιατρό και από τον ελεγκτή, όπως φυσικά και η αρχική ηλεκτρονική γνωμάτευση.
  

Προϊόντα ειδικής διατροφής
 
 • Ορίζεται ανώτατη τιμή αποζημίωσης για μηνιαία θεραπεία των ασθενών ύψους έως 400 € + ΦΠΑ, για τη δαπάνη αγοράς διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
 • 1 τεμάχιο για όσα υπερβαίνουν την οριζόμενη μέγιστη μηνιαία δαπάνη, δηλ. θα αποζημειώνεται το ποσό ανεξαρτήτως ΛΤ μέχρι τα 400€
 • Περιπτώσεις δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα κατωτέρω, θα αξιολογούνται από το ΑΥΣ.
Χορηγούνται ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή στους πάσχοντες από:
 • μεταβολικά νοσήματα (π.χ. φαινυλκετονουρία, γαλακτοζαιμία). Εως 150€ για ανήλικους και έως 100€ το μήνα για ενήλικες (μαζί με το ΦΠΑ)
 • κοιλιοκάκη. Δείτε τα τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεινών και οδηγίες για τους ασθενείς με κοιλιοκάκη! Νέες τιμές ειδικά για Glutafin  (νεότερες στον πίνακα). Δείτε διευκρινίσεις για επιθέματα για ασθενείς με κοιλιοκάκη ΕΔΩ (30/09/2016)
 • 27/3/2015 διορθώσεις τιμών:
ΣΠΑΓΓΕΤΙ (Spaghetti) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 400 GR2,55
ΣΤΡΙΦΤΟ (Fusilli) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 400 GR2,55
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΑΚΙΑ (Dinosaurs) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250 GR1,64


 • δυσαπορρόφηση από: α) φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΝΕΟ δείτε ΕΔΩ), β) σύνδρομο βραχέος εντέρου, εκτομή ειλεού, γ) μερική γαστρεκτομή με γαστρονηστιδοαναστόμωση (Billroth II), δ) ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα (έως 3 χρόνια χορήγηση των ειδικών προϊόντων), ε) ακτινική εντερίτιδα και ακτινική οισοφαγίτιδα στ) αγαμμασφαιριναιμία, ζ) συρίγγια γαστρικά, δωδεκαδακτυλικά, νηστιδικά, ειλεοκολικά χαμηλής ή μέ-τριας παροχής (κάτω των 500ml/ημέρα)
 • κυστική ίνωση (χορηγούνται ειδικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και σύμπλεγμα βιταμινών ABDEK, όπως τα MVW Complete Formulation παρακάτω στον πίνακα). Απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στη οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των εν λόγω ειδών, καθώς και η μηνιαία ποσότητά τους, κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.
  Δείτε για το Aquadek (αλλά επίσης)
  AQUADEKs µαλακές κάψουλες (SOFTGEL BT 60 CAPS) 48,86
  AQUADEKs υγρό (PEDIATRIC LIQUID 2 OZ)  44,44
  AQUADEKs µασώµενες ταµπλέτες(CHEWABLE TAB BT60) 46,69
 •  


 • σε βαριά πάσχοντες που σιτίζονται μέσω γαστροστομίας ή/και νηστιδοστομίας ρινογαστρικού, ή ρινοεντερικού σωλήνα.
 • σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδος χορηγούνται θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των 2 ετών, για χορήγηση πέραν των 2 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση RAST – TEST
 • σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή με βραχύ έντερο.
 • σε ανήλικους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων, καθώς και α-νήλικων πασχόντων από νεφρική ανεπάρκεια 2ου, 3ου, 4ου και τελικού σταδίου, εφόσον έχει συσταθεί από τον θεράποντα ιατρό τους
 • μυασθένεια, νόσο Parkinson, νόσο κινητικού νευρώνα, σύνδρομο Down (χορηγείται ειδικό συμπλήρωμα συνένζυμου CoQ−10).
 • ΝΕΟ για Q10: 
 •  
  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΙΜΗ
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
  (ME ΦΠΑ)
  CO-Q10 ALMICIN
  300 MG ΜΑΣΩΜΕΝΗ
  ΤΑΜΠΛΕΤΑ
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 CAPS
  Έως 100 €
  CO-Q10 ALMICIN 400
  MG SOFT GEL 90 CAPS
  Έως 100 €
  LUCOVITAAL JAPANSE
  Q-10 -200MG
  Έως 100 €
  NEURO DEFENSE COQ10
  MG 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ
  500ML
  Έως 100 €
    
       
  Γλουταμίνες

  Ειδικά για τη γλουταμίνη: όσα προϊόντα γλουταμίνης αναφέρονται για εντερική χορήγηση, γίνονται αποδεκτά ως ειδικών ιατρικών σκοπών (FSMP) μόνο για τις ενδείξεις:
  • εγκαυματίες
  • ασθενείς με τραύμα
  • ποικίλους τύπους ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ
  και ΜΟΝΟ αν δεν ενδείκνυται η αντικατάστασή της από Αργινίνη!!! Δείτε τα σκευάσματα που περιλαμβάνει νέα απόφαση

  ΝΕΟ Με νέο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ ενημερωθήκαμε ότι από 23/10/2017 δεν αποζημιώνονται!!

  •  Όλα μαζί αναλυτικά:
  Όσα έχουν κωδικό ΕΑΝ δίπλα είναι με τις νέες  τιμές που ισχύουν από 23/10. Η λίστα επικαιροποιείται συνεχώς. Τα υπόλοιπα ΔΕΝ ξέρουμε ΑΝ αποζημειώνονται καν, τουλάχιστον μέχρι να ανοίξει το eΔΑΠΥ!!


   Σύνολο εγκυκλίων:
  • Με νεότερη Εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.οικ.12593/5-4-2013  ορίζεται:
   ισχύει η ανώτατη μηνιαία δαπάνη (400€+ΦΠΑ) που ορίσθηκε με το υπ’ αρ.47743/19-11-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας (και όχι το 1 τεμάχιο για όσα υπερβαίνουν την οριζόμενη μέγιστη μηνιαία δαπάνη, δηλ. θα αποζημειώνεται το ποσό ανεξαρτήτως ΛΤ μέχρι τα 400€). Ισχύει αναδρομικά από 19-11-12
  • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.οικ.14711/22-4-2013 που αφαιρεί κάποια γάλατα από τη λίστα αποζημειούμενων του ΕΟΠΥΥ
  • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.οικ.40747/20-12-2013
  • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: οικ.11982/28-3-2014