Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Ναρκωτικά

ημερομηνία τελευταίου ελέγχου του άρθρου 1/8/2019

Τα στοιχεία του άρθρου θα επικαιροποιούνται σταδιακά, αφού έχουμε πολλές εκκρεμότητες με το νέο νόμο!
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 2019 πατώντας ΕΔΩ

 

Κωδεϊνούχα

Δείτε το νόμο ΕΔΩ (σελ. 2 του εγγράφου) και την πλέον πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ !!!

Μέχρι 200mg ανά συνταγή με απλή συνταγή (φυλασσόμενη για 2 χρόνια):
 • 1 κουτί Lonarid-N tbl (10mg ανά δισκίο, άρα 200 τα 20 δισκία)
 • 1 κουτί Lonarid-N supp (20mg ανά υπόθετο, άρα 120mg)
Μέχρι 400mg ανά συνταγή με μονόγραμμη θεωρημένη -στρογγυλή σφραγίδα- από Νομαρχία (φυλασσόμενη για 3 χρόνια):
 • μέχρι 2 κουτιά Lonarid-N tbl (400mg)
 • μέχρι 3 κουτιά Lonarid-N supp (360mg)
 • 1 κουτί Lonalgal tbl (30mg ανά δισκίο, άρα 300mg τα 10 δισκία)
Από 400mg και πάνω με δίγραμμη θεωρημένη από Νομαρχία (και καταχώρηση στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών)


 Πίνακας Δ 

(π.χ. tavor, lexotanil κτλ)
 • Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. χορηγούνται με ηλεκτρονική «Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών ή μονόγραμμη κόκκινη (για τις εξαιρέσεις) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια, με τη σωστή δοσολογία.
 • Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.
 • Φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.


Δίγραμμης (π.χ. Durogesic)

 Για την χορήγησή τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας).
 1.  ΜΟΡΦΙΝΗ Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp (μέγιστη ημερήσια δόση).
 2.  ΠΕΘΙΔΙΝΗ Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 ampτων 100 mg ή 5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση).
 3.  ΚΩΔΕΪΝΗ TABL Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15TABL (μέγιστη δόση).
 4.  MORFICONTIN Χορηγείται μόνο μετά από απόφασητης Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
 5.  DOLCONTIN TABL (10Χ 60mg) Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 ημέρες).
 6.  ROMIDON TABL Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή.
 7.  ROMIDON AMP Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 8.  ZIDERON AMP Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 9.  DUROGESIC (φαιντανύλη) (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση)
 •  Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.
 •  Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC μπορεί με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα.
Παραδείγματα συνταγογράφησης:
DUROGESIC 300μg/hr:
 • DUROCESIC 100μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2
 • DUROCESIC 100 μg/hr Bt 3
DUROGESIC 250 μg/hr:
 • DUROGESIC 100 μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt 1
DUROGESIC 100 μg/hr Bt1:
 • DUROGESIC 100 μg/hr Bt 1
 • DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2
 • DUROGESIC 25 μg/hr Bt 4
 • DUROGESIC 75 μg/hr Bt 1+ DUROGESIC 25 μg/hr Bt 1
Η κάθε συνταγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες


- ACTIQ
Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/79851/03 απόφαση του Υφπουργού Υγείας Ε. Νασιώκα, καθορίστηκε ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ACTIQ που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν.1729/87, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ), και είναι ο εξής:
            1.-Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ (πεπιεσμένοι τροχίσκοι με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής) τα 6,4 mg.
            Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 4 τροχίσκους των 1600μg (mcg) ημερησίως.
            2.- Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.

- ABSTRAL
 Εως 3200μg/μέρα δηλ:
πχ 1 ABSTRAL SUBL.TAB 30X100MCG για 15 μέρες.ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ! σύμφωνα με το ν. 4139/13

Θυμίζουμε: μία κόκκινη συνταγή για κάθε Η/Σ φαρμάκων!