Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

K.Λουράντος: "Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ... ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ"


Το ένα ευρώ θα προστίθεται στην συμμετοχή του ασφαλισμένου και θα αφαιρείται από την συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ.

Παράδειγμα:

Για συνταγή με αρχική αξία 100 ευρώ, και συμμετοχή του ασφαλισμένου 20 ευρώ, μέχρι σήμερα η επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ ήταν 80 ευρώ...


Από τις 2 Ιανουαρίου (αν δεν αλλάξουν τα πράγματα) η συμμετοχή του ασφαλισμένου για την ίδια συνταγή θα είναι 21 ευρώ και του ΕΟΠΥΥ 79 ευρώ.

Όλα τα ποσά θα αναγράφονται στην συνταγή στα αντίστοιχα πεδία. 

Στην ουσία πρόκειται για αύξηση της συμμετοχής του ασφαλιμένου κατά ένα ευρώ ανά συνταγή και όχι ποσοστιαία ...