Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014

Από 20 Μαρτίου ως 30 Ιουνίου 2014 η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Τις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων καθώς και των δόσεών τους για το 2014 ανακοίνωσε παραμονή Πρωτοχρονιάς το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.

Η πρώτη δόση για το φόρο εισοδήματος θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2014, η δεύτερη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και η τρίτη δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.

Ο πίνακας των φορολογικών υποχρεώσεων και των προθεσμιών τακτοποίησης αναλυτικά

 

Φορολογική Υποχρέωση Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής

Υποβολή Εντύπου Ε1 20/3/2014 30/6/2014

Υποβολή Εντύπου Ε5 3/3/2014 30/4/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 010 14/4/2014 30/5/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 013 14/4/2014 31/5/2014

Υποβολή Εντύπου Φ01 012 3/2/2014 15/4/2014

Υποβολή Εντύπου Ε2 3/2/2014 30/6/2014

Υποβολή Εντύπου Ε3 3/2/2014 30/6/2014

Έντυπα Ε232, Ε235, Ε233, Ε566, Ε567 2/1/2014 28/2/2014

Έντυπο Ε234 2/1/2014 31/3/2014

Έκτακτη Εισφορά επί Εισερχομένου Συναλλάγματος 2/1/2014 31/3/2014

Έντυπο Ε7 3/2/2014 30/4/2014

Βεβαιώσεις αποδοχών 27/1/2014 28/3/2014

Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών 17/3/2014 30/4/2014

Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων 17/3/2014 30/4/2014

Ε9 2014 17/2/2014 30/5/2014

ΕΦΑ 3/4/2014 20/5/2014

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 2/1/2014 30/4/2014

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα 2/1/2014 30/5/2014

Ε9 2015 14/4/2014 31/1/2015

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 1/1, 1/4, 1/7 και 1/10 20/1, 20/4, 20/7 και 20/10

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 1η κάθε μήνα 20η κάθε μήνα

Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων 1η κάθε μήνα τέλος κάθε μήνα

Στοιχεία Πελατών Προμηθευτών 15 κάθε μήνα

Στοιχεία Μισθωτηρίων 1η έτους Τέλος έτους

 

www.tovima.gr