Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Εγκύκλιος-ενημέρωση ΕΟΠΥΥ για συνταγές ανασφάλιστων

Μετά τις οδηγίες του ΠΦΣ μέσω ΗΔΙΚΑ έχουμε και την επίσημη εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για το πώς θα χειριστούμε αυτές τις συνταγές.

Παρακάτω θα κάνουμε και μία προσπάθεια να συνδυάσουμε τις πληροφορίες.

Δείτε οδηγίες και το έγγραφο:
  • διαφορετικό πακέτο (ηλεκτρονικές-χειρόγραφες-ανασφάλιστοι) μέσα στον ίδιο φάκελο
  • ξεχωριστό Τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ αλλά μαζί φάρμακα και εμβόλια (Φαρμάκων-Εμβολίων-Ανασφάλιστων)
  • κρατάμε κανονικά συμμετοχή και 1€
Υπενθυμίζουμε επίσης:
  • Οι συνταγές θα μπορούν να εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά από ιατρούς Νοσοκομείων και ΠΕΔΥ και σε καμία περίπτωση χειρόγραφα
  • σε καμία περίπτωση δεν εκτελούμε ΦΥΚ
  • οι ανασφάλιστοι δεν δικαιούνται ακόμα αναλώσιμα
  • πάνω στη συνταγή γράφει "Δικαιούχος φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014"
 'Ολα αυτά τα ενσωματώσαμε άμεσα στο βασικό μας άρθρο "κλεισίματος" συνταγών