Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας που αφορούν τα φαρμακεία

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ψηφίστηκε και αναμένεται να πάρει ΦΕΚ το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», το οποίο περιλαμβάνει την «Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας» , και συγκεκριμένα την παράταση μέχρι την 31η/03/2024: 

• της επανέκδοσης συνταγών χρονίων πασχόντων στο Σ.Η.Σ.,
• της επανέκδοσης γνωματεύσεων στο eDAPY,
• της παράτασης της λήξης των συνταγών φαρμάκων ΕΟΠΥΥ.

Η λήξη των συνταγών ΕΟΠΥΥ των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 31η.03.2024 με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ, δίνοντας προτεραιότητα στις νεοεκδοθείσες συνταγές και κατόπιν αυτών που είχαν συνταγογραφηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.

 

 

Παράταση μέχρι την 31η /03/2024 δόθηκε και στην παρ.5 του άρθρου 75 του Ν.5034/2023 (Α ́ 69) που αφορά στη διενέργεια των rapid test και από τα φαρμακεία. 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ