Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Επιτρέπεται η εμπορική ονομασία σε αναλώσιμα περιτοναϊκής κάθαρσης

Αυτό το άρθρο θα το βρίσκετε πάντα στη θέση "Αναλώσιμα"

Θέμα : «Οδηγίες για την απόδοση δαπάνης διαλυμάτων περιτοναικής κάθαρσης και των εξαρτημάτων τους»

 Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της αναγραφής των εμπορικών ονομασιών των διαλυμάτων και εξαρτημάτων (συστήματα) συνεχούς φορητής ή αυτοματοποιημένης περιτοναικής κάθαρσης που αναγράφονται σε ιατρικές γνωματεύσεις, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπ’όψιν την επιστημονική γνωμοδότηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (με το υπ’αρ.45/18-6-14 έγγραφο), εγκρίνει, κατ’εξαίρεση του υπ’αρ.22551/18-6-2014 εγγράφου, την αναγραφή των εμπορικών ονομασιών των ανωτέρω υλικών περιτοναικής κάθαρσης ...
... στις ιατρικές γνωματεύσεις, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων κατά την παρεχόμενη θεραπεία των ασφαλισμένων του Οργανισμού που υποβάλλονται σε περιτοναική κάθαρση, διότι όπως αναφέρεται στην ανωτέρω γνωμοδότηση της Νεφρολογικής Εταιρείας, σε περιπτώσεις που επιλεγούν διαφορετικά από τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι εν λόγω ασθενείς, δημιουργούνται κίνδυνοι ασυμβατότητας, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι, κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.221/13-1-13 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, τα περιτοναικά διαλύματα και τα εξαρτήματά τους δεν εντάσσονται στα προιόντα στα οποία απαιτείται η ύπαρξη barcode για την απόδοση δαπάνης από τα Τμήματα Παροχών και η απόδοση της δαπάνης θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. 

 Τέλος, επισημαίνεται ότι σχετικά με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια περιτοναικής κάθαρσης (γάζες, μάσκες, γάντια κτλ), ισχύουν τα ορισθέντα στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση. 
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
 ΚΟΝΤΟΣ Δ.