Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

ΠΦΣ: Σχετικά με διοικητικές απλουστεύσεις, νόμος 4250/2014

H πάταξη της γραφειοκρατίας συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς κατόπιν αιτημάτων του ΠΦΣ

Δείτε προσεκτικά το έγγραφο: