Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

EOΦ: Επικίνδυνο προϊόν GcMAF

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων βρετανικών αρχών, εντοπίστηκαν ιστοσελίδες μέσω των οποίων διακινείται επικίνδυνο «φαρμακευτικό» προϊόν με την ονομασία GcMAF. Το προϊόν αυτό δεν διαθέτει Άδεια Κυκλοφορίας στην Ευρώπη και παράγεται από εταιρεία που λειτουργεί παράνομα.
Το GcMAF ισχυρίζεται ότι θεραπεύει ασθένειες όπως το AIDS, διαφόρους τύπους καρκίνου, σκλήρυνση κατά πλάκας, οστεοπόρωση, αυτισμό, ερυθηματώδη λύκο, κ.α. Πρόκειται για προϊόν αίματος (Globulin component Macrophage Activating Factor), γεγονός που καθιστά τη χρήση του εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς η ανεξέλεγκτη χορήγηση μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρές και δυνητικά μοιραίες ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Επιπλέον, η παραγωγή ενός τέτοιου προϊόντος απαιτεί πολυάριθμους και σχολαστικούς ελέγχους, τόσο κατά τη συλλογή και επεξεργασία της α’ ύλης, όσο και στα επόμενα στάδια της παρασκευής του τελικού προϊόντος, προϋποθέσεις που δεν πληρούνται στην προκειμένη περίπτωση.
 
Η διακίνησή του GcMAF γίνεται κυρίως μέσω διαδικτύου, από διάφορες ιστοσελίδες (βλ. συνημμένο πίνακα) με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μέσω διαφόρων «κλινικών» στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. Η υπόθεση διερευνάται από τις βρετανικές αρχές, και ο ΕΟΦ βρίσκεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
 
Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τo συγκεκριμένο  να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
 
Επισημαίνουμε και πάλι ότι η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
 
 
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
 
 
www.GcMAF.eu
www.gcmaf.gr
www.gcmaf.se
www.gcmaf.es
www.gcmaf.ru
www.gcmaf.pl
www.immunobiotech.eu
www.immunocentre.eu
www.petgcmaf.com
www.firstimmune.fe
www.firstimmune.de
www.firstimmune.it