Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

ΕΟΠΥΥ: αποζημίωση βαλβίδας ομιλίας

Μετά από πλήθος ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία από Περιφερειακές Δ/νσεις και υποκ/τα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, σχετικά με τη χορήγηση βαλβίδας ομιλίας, σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την ανωτέρω Απόφαση του ενέκρινε ότι το αποδοτέο ποσό από τον Οργανισμό για τη βαλβίδα ομιλίας να διαμορφωθεί στα #395,50#€, με παρακράτηση συμμετοχής 25% σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Υ. για τα ειδικά θεραπευτικά μέσα .Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία λήψης της Απόφασης 17-10-2013 και μετά θα πρέπει να αποδοθούν.