Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων αναφοράς

Ολοκληρώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων η τιμολόγηση των Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων Αναφοράς.

Ήδη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού έχουν αναρτηθεί οι τελικές προτεινόμενες τιμές, οι οποίες έχουν αποσταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.
 
Σημειώνεται ότι η πρόταση του ΕΟΦ αφορά στην τιμολόγηση περί των 160 δραστικών ουσιών. Μπορείτε να δείτε τον σχετικό πίνακα με τα φάρμακα εδώ. πηγή: healthview.gr