Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Αιχμηρή απάντηση ΗΔΙΚΑ στους Ιατρικούς Συλλόγους Αθηνών και Πατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11.09.2015

Θέμα: Απάντηση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στις πρόσφατες ανακοινώσεις των Ιατρικών Συλλόγων Πατρών και Αθηνών 

Με αφορμή τις ακόλουθες ανακοινώσεις των Ιατρικών Συλλόγων Πατρών και Αθηνών: 


1. την από 4/9/2015 διαμαρτυρία του ΙΣΠ1 ότι «τις τελευταίες ημέρες στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης η ΗΔΙΚΑ έχει προσαρμόσει την υπ'αρ. Γ5:34043/11-6- 2015 (ΦΕΚ. Β' 117) υπουργική απόφαση για τον έλεγχο ελαχίστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων» και 

2. τη χθεσινή (10/9/2015) διαμαρτυρία του ΙΣΑ2 για το ότι «η ΗΔΙΚΑ ενεργοποίησε ξαφνικά και χωρίς πρότερη ανακοίνωση την μνημονιακή επιταγή για την καθολική συνταγογράφηση φαρμάκων, μόνο με δραστική ουσία, αφαιρώντας τη δυνατότητα αναγραφής της εμπορικής ονομασίας» 

3. το από 1/9/2015 αίτημα του ΙΣΑ3 σχετικά με την «αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με ειδική αναφορά στα εκτός προστασίας σκευάσματα» 

η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε υπογραμμίζει τα εξής: 

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζουν οι υφιστάμενοι νόμοι και οι αντίστοιχες εγκύκλιοι του κράτους. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο μπορεί να εκδηλώνεται οποιαδήποτε αντίδραση κάθε φορά που η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης συμμορφώνεται με ό,τι ο νόμος ορίζει. Είναι προφανές ότι αυτή η συμμόρφωση δεν υλοποιείται άμεσα σε κάθε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου (δηλ. την ίδια ημέρα ανακοίνωσης της αλλαγής του νόμου ή έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου) αλλά ομαδοποιείται και με άλλες αλλαγές ή βελτιώσεις που προκύπτουν για το σύστημα της Η.Σ. και εφαρμόζονται συγκεντρωτικά οι αλλαγές σε μεταγενέστερη ημερομηνία ώστε να ελαχιστοποιείται η συχνότητα με την οποία εφαρμόζονται νέες εκδόσεις του συστήματος της ΗΣ. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ιδιαίτερα σε ώρες και μέρες αιχμής. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δεν ασκεί πολιτική αλλά υλοποιεί μηχανογραφικά τις αποφάσεις και τους νόμους του κράτους

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την καλύτερη και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. σκοπεύει να δημιουργήσει ειδικό χώρο στο portal της συνταγογράφησης όπου θα αναρτώνται οι επικείμενες αλλαγές στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.