Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ανάκληση παρτίδας LASIX

Ανακαλείται παρτίδα του ευρέως γνωστού διουρητικού LASIX TAB x12 με αριθμό παρτίδας LOT 5EN4A και ημερομηνία λήξης 05/2018

Ως εκ τούτου, οι φαρμακοποιοί πρέπει να επιστρέψουν τα σκευάσματα στις αποθήκες και αυτές με τη σειρά τους στην εταιρεία. 

Τα άνω barcode που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη παρτίδα έχουν ήδη ακυρωθεί από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οπότε και...... είναι αδύνατη η εκτέλεση συνταγών σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων. 

Για τη διευκόλυνσή σας, πρόκειται για τα εξής:

Αρίθμηση άνω barcode: 

- Από 150184884851 έως 150184885000
- Από 150184955001 εως 150184990923
- Από 150185022410 έως 150185094568

Farmakopoioi