Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ life2day: Έτοιμο το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών τέλος Οκτωβρίου

Της Νικολέτας Ντάμπου

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών θα είναι έτοιμο τέλος Οκτωβρίου , όπως είπε αποκλειστικά στο LIFE2DAY .GR ο κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης -Επιστημονικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) , για να λειτουργήσει πιλοτικά πρώτη φορά στην Ελλάδα ώστε να γνωρίζουμε πόσοι εθελοντές αιμοδότες υπάρχουν καθώς ‘’ έως σήμερα μπορεί να γνωρίζαμε πόσες μονάδες αίματος έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά όχι πόσους εθελοντές αιμοδότες.» όπως μας τόνισε. Ενώ, θα εκδοθούν Ταυτότητες Εθελοντών Αιμοδοτών. 

Η αναγκαιότητα της δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών σύμφωνα...


... όσα είπε στο LIFE2DAY ο Επιστημονικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) είναι επιβεβλημένη καθώς έχει ως στόχο να καταγράψει σε ένα ενοποιημένο, καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα τους εθελοντές αιμοδότες, αλλά και τους συλλόγους και φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της αιμοδοσίας. Στα τέλη Οκτωβρίου, ξεκινά η πιλοτική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, θα εφαρμοστεί σταδιακά, ενώ η κορύφωσή τους θα είναι βαθμιαία. 

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης αποκάλυψε στο LIFE2DAY.GR ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συντονισμένο πρόγραμμα προσέλκυσης αιμοδοτών, ενώ δεν υπάρχουν και τα ανάλογα ειδικά προγράμματα στα σχολεία για να δημιουργήσουν την συνείδηση της αιμοδοσίας από μικρή ηλικία. 

Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια αποσκοπεί στην εξάλειψη του φαινομένου που ζήσαμε πρόσφατα με τις ελλείψεις αίματος στο Λαικό Νοσοκομείο, αλλά και γενικά σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος που περιστασιακά μπορεί να παρουσιάσουν έλλειψη, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Όπως μάλιστα είπε στο LIFE2DAY ο κ. Σταμούλης, η αιμοδοσία για να έχει επάρκεια χρειάζεται συστηματικούς εθελοντές αίματος. Συγκεκριμένα, το έργο “Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών” – ΕΜΑ, αποσκοπεί στο να αναπτύξει ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και να καθιερώσει σύγχρονες και φιλικές διαδικασίες που θα διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της Χώρας. Έχει δε ως απώτερο στόχο την αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού. 

Έκδοση Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών 

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, όπως μας ανέφερε ο Επιστημονικός Διευθυντής του (ΕΚΕΑ) , θα συμπληρωθεί με την έκδοση Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών, οι οποίες θα απλοποιήσουν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες. 

Οι στόχοι του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών είναι: 

- Η υλοποίηση ενός καινοτόμου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, το οποίο θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες κατακερματισμένες βάσεις δεδομένων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. 

- Τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας καταχώρησης των μονάδων αίματος μέσω της λειτουργίας ενός διαδικτυακού συστήματος. 

- Την ενοποίηση των εγγραφών των αιμοδοτών, (πλέον θα υπάρχει μία κάρτα) και αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας του αίματος. 

- Έκδοση και παροχή Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών στους εθελοντές αιμοδότες. 

- Δημιουργία στατιστικών αναφορών που θα χρησιμεύουν σαν εργαλεία για την προσέλκυση και διατήρηση των εθελοντών αιμοδοτών . Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το φύλο των εθελοντών αιμοδοτών, το ηλικιακό εύρος, μέχρι και την πανεπιστημιακή τους ή αντίστοιχα δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, που θα καθορίσει το είδος της καμπάνιας που πρέπει να γίνει για να αγκαλιάσει περισσότερος κόσμος την εθελοντική αιμοδοσία 

- Παρακολούθηση της συλλογής αίματος σε εθνικό επίπεδο. 

Ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα διευκολύνει την κατανομή των ασταθών προϊόντων αίματος σε περιόδους σοβαρής έλλειψης. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ευαισθητοποίησης για την προώθηση της δωρεάς αίματος και του “Δώρου Ζωής” στο ευρύ κοινό. Επανεξέταση και αποτίμηση των μεθόδων προσέλκυσης και του σχεδιασμού εξορμήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών. 

Το έργο συντονίζεται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. – το εθνικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό δίκτυο, σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και πρόκειται να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα του χώρου της αιμοδοσίας . 

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) αντιπροσωπεύει την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας κατά τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών αυτού. Το E.KE.A. είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό προγραμμάτων προσέλκυσης και διατήρησης των αιμοδοτών, προγραμμάτων αγωγής υγείας και διεξαγωγής εκστρατείας ευαισθητοποίησης με σκοπό την προώθηση και την ενθάρρυνση της εθελοντικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας. Θεσπίζει κατάλληλα μέτρα και πρωτοβουλίες εξασφαλίζοντας ότι οι δότες χαίρουν μεγάλης δημόσιας αναγνώρισης, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της εθελοντικής και μη αμειβόμενης αιμοδοσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) λειτουργεί με τη μορφή κρατικής ανώνυμης εταιρείας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Αποστολή του είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υποδομές και υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας, και να είναι αρωγός στη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ευρύ κοινό.

Πηγή www.life2day.gr: http://www.life2day.gr/2015/10/apokleistikoetoimo-to-ethniko-mitrwo-aimodotwn-telos-oktwvriou/