Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Πρόταση ΦΣ Αιτωλοακαρνανίας προς ΠΦΣ για διάθεση αποθεμάτων

Αριθμ. Πρωτ. 2208
ΠΡΟΣ                                   
το Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Κοινοποίηση                            
Δ.Σ. κατά τόπους Φαρμακευτικών Συλλόγων
Φαρμακευτικά ΜΜΕ                      
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
  Λαμβάνοντας υπ'οψιν το νέο δελτίο τιμών που αναμένεται να ισχύσει σύντομα θα θέλαμε σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας να επισημάνουμε τα εξής.

   Γνωρίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νέες τιμές φαρμάκων θα είναι...... χαμηλότερες ακόμα και από τις τιμές αγοράς τους, κάτι το οποίο είναι και φορολογικά λανθασμένο, σίγουρα θα πρέπει να δοθεί μια περίοδος διάθεσης του αποθέματος των φαρμακείων μας όπως έχει γίνει τόσες φορές στο παρελθόν και όπως άλλωστε προβλέπεται από την αγορανομική διάταξη Αρ. Γπ(α)/οικ. 69976 της 11ης Σεπτεμβρίου 2015, και ειδικότερα στο άρθρο 13, παράγραφο 7, η οποία προβλέπει ότι: «Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την κατά τα ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία».Αυτό θα ισχύει τόσο για το δελτίο τιμών που θα αναρτηθεί στο site του ΥΥΚΑ εντός της ερχόμενης εβδομάδας, όσο και για τα επόμενα.


Πιστεύουμε ότι το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών στη πραγματικότητα, είναι πολύ μικρό για να μπορέσει ένα φαρμακείο να διαθέσει τα  σκευάσματα που έχει προμηθευτεί με τις παλαιές τιμές. 


Για το λόγο αυτό προτείνουμε την προσθήκη στην αγορανομική διάταξη άρθρου που να προβλέπει διπλές τιμές ανάλογα με την ημερομηνία παραγωγής του σκευάσματος και για εύλογο χρονικά διάστημα.


Στο παρελθόν έχει εφαρμοστεί άλλωστε παρόμοια τακτική (βλ. σφραγίδα “νέα τιμή”), χωρίς μάλιστα να υπάρχει το ευνοϊκό περιβάλλον της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και οι δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό και δίκαιο το αίτημά μας να διαχωριστούν τα φάρμακα και με τη χρήση του δεύτερου barcode, να καταχωρείται αυτόματα η τιμή του σκευάσματος ανάλογα με την παρτίδα παραγωγής τους.(πριν ή μετά το νέο δελτίο τιμών).Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι ο μόνος δίκαιος τρόπος διάθεσης των αποθεμάτων και για τα φαρμακεία και για το χονδρεμπόριο και ζητούμε να υιοθετηθεί και να προταθεί από το Δ.Σ του ΠΦΣ προς το Υπ. Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.


Αν αυτό δε γίνει αποδεκτό, θέση μας είναι να απαιτηθεί ο διπλασιασμός τουλάχιστον του χρονικού διαστήματος διάθεσης αποθεμάτων για τα φαρμακεία.


Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να εξαντλήσουμε όποιες πιθανότητες έχουμε να επιτύχουμε κάποιο από τα παραπάνω.
Για το Δ.Σ του Φ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας,


Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γραμματέας


Πετρόπουλος Πέτρος                                                Μπίνας Γεώργιος