Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ καθιερώθηκε από αυτό τον μήνα στις κρατήσεις ΤΣΑΥ μέσω συνταγών ΕΟΠΥΥ!

Ανά 6μηνο πληρώναμε μέχρι τώρα 60 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ. Αυτό έβγαινε σε ξεχωριστό λογαριασμό κάθε τέλος του 6μηνου, αποτελούσε δηλαδή ξεχωριστή πληρωμή.

Από την πληρωμή συνταγών Ιουλίου που έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή, διαπιστώσαμε ότι η εισφορά αυτή καθιερώθηκε στις πάγιες εισφορές που κρατούνται αυτόματα μέσω ΕΟΠΥΥ.

Θεωρητικά μιλώντας...


... δε θα πληρώνουμε έξτρα εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ πλέον αναζητώντας την εντολή πληρωμής κλπ....

Μπορείτε να δείτε κι εσείς την εκκαθάριση υπέρ ΤΣΑΥ όπως αναρτήθηκε σήμερα από την πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ: