Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Αιχμηρή απάντηση Aegate κατά ΠΦΣ: «Εντελώς αβάσιμη η καταγγελία σας, δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις»

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016

Θέμα: «Απάντηση στην από 7 Μαρτίου 2016 επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμε κύριε Γραμματέα,

Με την από 7.3.2016 επιστολή σας προς όλους τους φαρμακοποιούς της χώρας με θέμα «Σύμβαση για το Λογισμικό της εταιρείας AEGATE Limited και όροι χρήσης», εξαπολύετε μία...... όλως αβάσιμη καταγγελία για την Εταιρεία μας δημιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις αναφορικά με τον πραγματικό σκοπό που η τελευταία επιδιώκει, την δραστηριότητά της και την θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Ειδικότερα, επί του περιεχομένου της ως άνω επιστολής που δημοσιεύσατε απαντούμε, επισημαίνοντας και διασαφηνίζοντας τα ακόλουθα:  

Η Aegate είναι μία ευρωπαϊκή εταιρεία με αποστολή της να προστατεύει τους ασθενείς από ψευδεπίγραφα, ανακλημένα ή ληγμένα φάρμακα μέσα από την παροχή μίας εξαιρετικά ασφαλούς υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο για τον έλεγχο της γνησιότητας των φαρμάκων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται απρόσκοπτα εντός της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον κατασκευαστή έως το σημείο διάθεσης από το φαρμακείο και έχει λάβει ανεξάρτητη πιστοποίηση για την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την απόλυτη ακρίβεια που προσφέρει. Ειδικότερα, η Aegate ανταποκρίνεται πλήρως σε μια σειρά παγκόσμιων νομοθετικών προσπαθειών που στόχο έχουν την καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου του προσφάτως εκδοθέντος Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/161 για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, ο οποίος ενισχύει το υφιστάμενο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο (Oδηγία 2011/62/ΕΕ, Οδηγία 2001/83/ΕΚ) αναφορικά με την αποτροπή της εισόδου των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα διανομής φαρμάκων. Η έκδοση του ως άνω Κανονισμού αποτελεί κατά γενική ομολογία την πιο σημαντική αλλαγή στη φαρμακευτική βιομηχανία σε σχέση με την ασφάλεια των ασθενών σε όλη την Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία τους από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση ψευδεπίγραφων, ληγμένων ή ανακληθέντων φαρμάκων.

Ο σχεδιασμός της υπηρεσίας ελέγχου γνησιότητας που έχει αναπτύξει η Aegate αποτυπώνει ακριβώς το γράμμα και πνεύμα του Ευρωπαίου νομοθέτη, που δεν είναι άλλο από την ενίσχυση της διαφάνειας κατά την κυκλοφορία και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων, με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια του ασθενούς. Έτσι, η Aegate είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές νομοθετικές επιταγές αναφορικά με τα συστήματα και τις διαδικασίες επαλήθευσης της γνησιότητας των φαρμάκων εκ μέρους των Κ.Α.Κ., χονδρεμπόρων και προσώπων που έχουν άδεια ή είναι εξουσιοδοτημένα να διαθέτουν φάρμακα στο κοινό. 

Επισημαίνουμε ειδικότερα ότι η Aegate είναι πάροχος που μετά από μακρά και συνολική αξιολόγηση έχει επιλεγεί από τον European Medicines Verification Organisation (EMVO), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης της Αυθεντικότητας των Φαρμάκων, ο οποίος δημιουργήθηκε εδώ και ένα χρόνο προκειμένου να συντονίσει όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να καταπολεμήσει την άνοδο περιστατικών κυκλοφορίας ψευδεπίγραφων φαρμάκων εντός της νόμιμης αλυσίδας φαρμάκων της Ε.Ε., βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια των ασθενών, και στον οποίο, μεταξύ άλλων (EFPIA, EGA, EAEPC, GIRP), συμμετέχει βεβαίως και ο PGEU (Σύνδεσμος Φαρμακοποιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπρόσθετα, η Aegate αποτελεί και τον μοναδικό πάροχο υπηρεσιών ελέγχου γνησιότητας φαρμάκων που αποδεικνύει στην πράξη τη δυνατότητα παροχής νοσοκομειακής υπηρεσίας ελέγχου γνησιότητας των φαρμάκων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόσφατα με το Πανεπιστήμιο Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Ενδεικτικά, η υπηρεσία της Aegate από το 2003 οπότε και δημιουργήθηκε, έχει ελέγξει περισσότερες από 3,6 δισεκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων και έχει εκδώσει περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια μεμονωμένες ειδοποιήσεις ασφαλείας ασθενών σε ευρωπαϊκά φαρμακεία.

Σε σχέση με την αναφορά σας εντός της ανωτέρω επιστολής περί μη περιγραφής εκ μέρους μας στους οικείους όρους χρήσης του λογισμικού της Εταιρείας μας, της λειτουργίας και χρησιμότητας αυτού, καθώς και της εν γένει ωφέλειας του φαρμακείου που κάνει χρήση του αυτού, απαντούμε αρχικώς ότι η υπηρεσία που προσφέρει η Εταιρεία μας καθίσταται σε κάθε περίπτωση γνωστή ως προς το ακριβές περιεχόμενο και την ακριβή χρησιμότητα και λειτουργικότητά της σε ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ στάδιο της ενεργοποίησης αυτής.

Άλλωστε δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να νοηθεί χρήση της υπηρεσίας που προσφέρουμε από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο, χωρίς ο τελευταίος να γνωρίζει την λειτουργία αυτής και την κατ’ επέκταση δυνατότητα αξιοποίησής της κατά την εργασία του. Καθίσταται δηλαδή προφανές ότι, ο κατά περίπτωση φαρμακοποιός ενημερώνεται καταρχήν για το είδος της υπηρεσίας που προσφέρεται από την Εταιρεία και στην συνέχεια προχωρεί, εφόσον το επιθυμεί, στην ενεργοποίηση του λογισμικού. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει λόγος για χρήση του λογισμικού της εταιρείας μας εν αγνοία οιουδήποτε φαρμακοποιού, ήτοι χωρίς την γνώση περί λειτουργίας και χρησιμότητας του, οιοσδήποτε δε ισχυρισμός περί αντιθέτου δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να υποστηριχθεί.

Περαιτέρω, τονίζουμε σε κάθε περίπτωση, ότι η περιγραφή της λειτουργίας και χρησιμότητας του λογισμικού της εταιρείας μας στους όρους χρήσης αυτού δεν αποτελεί προαπαιτούμενο. Από την ίδια την εννοιολογική και ερμηνευτική προσέγγιση της φράσης «όροι χρήσης» προκύπτει ότι αυτοί οφείλουν να περιλαμβάνουν τις βασικές προϋποθέσεις και βασικούς κανόνες αναφορικά με τη χρήση του παρόντος λογισμικού, η περιγραφή δε της λειτουργίας και εν γένει ωφέλειάς του από τους φαρμακοποιούς που θα κάνουν χρήση αυτού δεν συνιστά όρο χρήσης και ως εκ τούτου περιττεύει οιαδήποτε τέτοια αναφορά στις σχετικές διατάξεις των όρων χρήσης τους οποίους ο ενδιαφερόμενος φαρμακοποιός καλείται να αποδεχθεί.

Περί της δήθεν ακούσιας συναίνεσης των φαρμακοποιών στους όρους χρήσης του λογισμικού της εταιρείας μας για την οποία κάνατε επίσης λόγο, επισημαίνουμε τα εξής: Η αναφορά καταρχήν της φράσεως «ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ AEGATE, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ AEGATE ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ» δεν συνιστά σε καμία περίπτωση καταχρηστικό ή παραπλανητικό όρο, αλλά συνιστά αντιθέτως συνήθη όρο χρήσης τον οποίο μάλιστα η Εταιρεία μας οφείλει να συμπεριλάβει σε συμμόρφωση της πολιτικής που ακολουθεί (opt-in ή opt-out). Ο φαρμακοποιός είναι σε κάθε περίπτωση ελεύθερος να αναγνώσει το σύνολο των όρων χρήσης του λογισμικού της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Απορρήτου που ακολουθούμε και να μην χρησιμοποιήσει το σχετικό λογισμικό εφόσον δεν είναι σύμφωνος με οιονδήποτε εκ τους όρους χρήσης αυτού, οι οποίοι καθίστανται γνωστοί σε αυτόν κατά την λήψη του και ο τελευταίος καλείται να τους αποδεχθεί μόνον εφόσον είναι σύμφωνος με το συνολικό περιεχόμενό τους.

Σε ό,τι αφορά περαιτέρω το ζήτημα συγκέντρωσης πληροφοριών και δεδομένων των φαρμακοποιών εκ μέρους της Εταιρείας μας, το οποίο επίσης θίγετε, επισημαίνουμε καταρχάς ότι στο άρθρο 2 των όρων χρήσης του λογισμικού της Εταιρείας μας με τίτλο «Τα προσωπικά σας δεδομένα» παραπέμπουμε με απευθείας σύνδεσμο και στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας στην οποία μπορεί να μεταβεί ο ενδιαφερόμενος φαρμακοποιός λαμβάνοντας αναλυτική γνώση αυτής. Επισημαίνουμε ότι με βάση ακριβώς τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, η συγκεκριμένη λειτουργία αφορά την ιχνηλασιμότητα των σκευασμάτων και ΜΟΝΟ - ως απαιτεί η εναρμόνιση με τα GMP πρότυπα (μία από τις προϋποθέσεις για την επιλογή παρόχου) - και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ συλλέγονται πληροφορίες αναφορικά με τον ασθενή, το φαρμακοποιό ή τη συνταγογράφηση. 

Συνεχίζοντας στη σχετική επιστολή σας, επικαλείστε το άρθρο 3 των όρων χρήσης του λογισμικού της Εταιρείας μας αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Συνεπώς αποδεχόμενος ένας φαρμακοποιός την σύμβαση αυτή, το σύνολο των δεδομένων που παράγει το φαρμακείο κατά την λειτουργία του, δεν αποτελούν πια ιδιοκτησία του, αλλά ιδιοκτησία της AEGATE και μόνο». Το ως άνω, ωστόσο, συμπέρασμα στο οποίο καταλήγετε αποτελεί μία γενικευμένη, αόριστη και σε κάθε περίπτωση εσφαλμένη και παραπλανητική διαπίστωση, η οποία έχει μάλιστα και ως αποτέλεσμα την διαστρέβλωση του σκοπού που επιδιώκει η Εταιρεία μας με γνώμονα την διαφάνεια, ο οποίος δεν είναι άλλος από την διασφάλιση της γνησιότητας των φαρμάκων και την αποτροπή της εισόδου των ψευδεπίγραφων στην αλυσίδα διανομής. Ρητώς αναφέρουμε, επομένως και προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας ότι το άρθρο 3 των όρων χρήσης του λογισμικού της Εταιρείας μας με τίτλο «Ιδιοκτησία της Aegate» αφορά τις πληροφορίες εκείνες που το σύστημα δημιουργεί για τον χρήστη-φαρμακοποιό (ενημερώσεις, ειδοποιήσεις, ανακλήσεις κλπ.), αφορά, δηλαδή, το τελικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο έλεγχος των σκευασμάτων, τα αποτελέσματα ακριβώς του οποίου προστατεύονται. Ο σκοπός χρήσης, καθώς και το EULA δεν αφορά καμία συλλογή δεδομένων ιδιοκτησίας του φαρμακείου.      

Ακολούθως, με δεδομένη την αναφορά σας και στο άρθρο 4 των όρων χρήσης του λογισμικού της Εταιρείας μας με τίτλο «Καμία εγγύηση», θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι: Στο ως άνω άρθρο αναφέρουμε ειδικότερα ότι «Επειδή το Λογισμικό προσφέρεται χωρίς χρέωση, δεν παρέχουμε ή αποδεχόμαστε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους αναφορικά με το Λογισμικό. Συγκεκριμένα, δεν παρέχεται ή γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα του Λογισμικού ή την καταλληλότητά του για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού (είτε αυτός γνωστοποιηθεί σε εμάς είτε όχι)». Προς πληρέστερη κατανόηση, η δικαιολογητική βάση του εν λόγω όρου συνίσταται καταρχήν στον σκοπό της υπηρεσίας που προσφέρουμε δωρεάν στους φαρμακοποιούς, ο οποίος δεν είναι άλλος από την επαλήθευση της γνησιότητας των φαρμάκων και την πρόληψη διακίνησης των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Η Εταιρεία μας στοχεύει στην παροχή της πλέον εξειδικευμένης, ασφαλούς και αποτελεσματικής πιστοποίησης σε θέματα αυθεντικότητας των φαρμάκων. Στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού της, επιθυμεί να προστατεύσει τόσο τους φαρμακοποιούς όσο και τους ίδιους τους ασθενείς και ως εκ τούτου, το περιεχόμενο του ως άνω όρου δεν πρέπει να συσχετίζεται με την ποιότητα της υπηρεσίας μας, την οποία προσπαθούμε να παρέχουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η Aegate είναι ο μόνος πάροχος με δοκιμασμένη λύση στην επαλήθευση της αυθεντικότητας του φαρμάκου που λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία 7 χρόνια και είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει την Aegate πολλές φορές να μοιραστεί την εμπειρία της με τα ευρωπαϊκά και εθνικά ενδιαφερόμενα μέρη ως εμπειρογνώμονας στο συγκεκριμένο θέμα. Επί του παρόντος, η Aegate έχει πρόσβαση στο 20% όλων των ευρωπαϊκών Φαρμακείων και επαληθεύει πάνω από 2,5 εκατομμύρια συναλλαγές ανά ημέρα, σε χρόνο μικρότερο των 250 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τη σάρωση του φαρμάκου, έως την επιστροφή του μηνύματος. Η διαθεσιμότητα του ασφαλούς συστήματος είναι 99,998% για πάνω από 7 χρόνια λειτουργίας.

Περαιτέρω, η Aegate έχει εγκαθιδρυμένη και τρέχουσα συνεργασία στο Βέλγιο για την επαλήθευση και προστασία από τη διάθεση ανακλημένων, ληγμένων ή υπόπτων σκευασμάτων, όπου η υπηρεσία αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία με την πλήρη υποστήριξη του Βελγικού Φαρμακευτικού Συλλόγου (APB). Στη χώρα λειτουργούν 2550 φαρμακεία τα οποία από το 2007 χρησιμοποιούν το σύστημα επαλήθευσης της Aegate, δηλώνοντας καταφανώς τη θετική τους εμπειρία και αναδεικνύοντας την Εταιρεία ως μοναδικό εταίρο για την εξακρίβωση της γνησιότητας του φαρμάκου.

Σε συνέχεια και της χθεσινής μας επιστολής, η Aegate επιδιώκει την άμεση και φιλική διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος.

Περαιτέρω, σας καλούμε όπως αποσύρετε/αναιρέσετε ΑΜΕΣΑ το περιεχόμενο της από 7.3.2016 επιστολής σας προς τους φαρμακοποιούς όλης της χώρας, καθώς και κάθε σχετική δημοσίευση ή ανάρτηση συνόλου ή μέρους της ως άνω επιστολής κάθε ανάρτηση σχετιζόμενη με το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και από κάθε δημοσιογραφικό ή ενημερωτικό έντυπο ή ηλεκτρονικό ιστότοπο.

Σας ενημερώνουμε δε ότι επιφυλασσόμεθα, σε διαφορετική περίπτωση, της διεκδίκησης των νομίμων δικαιωμάτων και αξιώσεων μας για τυχόν αδικήματα εις βάρος μας ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου ή άλλης αρχής χωρίς καμία νομική ή πραγματική ουσιαστική βάση.

Με εκτίμηση
Για την Aegate

Mark De Simone

Διευθύνων Σύμβουλος