Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Τι αλλάζει με τα πακέτα των τσιγάρων

Οι αρχές κάθε χώρας μπορούν να εξετάσουν την υιοθέτηση περιοριστικών µέτρων ή απαγορεύσεων της χρήσης εµπορικών λογοτύπων, χρωµάτων, εικόνων µάρκας ή πληροφοριών προώθησης στην συσκευασία.
 
Αλλάζουν όλα στη συσκευασία των τσιγάρων, με σκοπό να γίνει το προϊόν λιγότερο επιθυμητό και να περιοριστεί η καπνιστική συνήθεια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει πρόσφατα σχετική Οδηγία, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αξιοποιεί την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου), προκειμένου να αναδείξει τον ρόλο της τυποποιηµένης συσκευασίας ως µέρος της ολοκληρωµένης, πολυτοµεακής προσέγγισης του ελέγχου του καπνού.
 

 

Τα κράτη – μέλη καλούνται να εναρμονίσουν τη στάση τους, ώστε να προκύψει μία παγκοσµιοποίηση της τυποποιηµένης συσκευασίας.
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή γενικού γραμματέα Υγείας Σταμάτη Βαρδαρού, ο ΠΟΥ έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συσκευασία και σήµανση των προϊόντων καπνού.
 
Το µέτρο της οµοιόµορφης συσκευασίας – αναφέρει – συγκαταλέγεται µεταξύ των αποτελεσµατικών µέτρων προστασίας της Δηµόσιας Υγείας από την παραπλανητική ή απατηλή συσκευασία ή σήµανση των προϊόντων καπνού.
 
Τα κράτη - µέλη µπορούν να εξετάσουν την υιοθέτηση περιοριστικών µέτρων ή απαγορεύσεων της χρήσης εµπορικών λογοτύπων, χρωµάτων, εικόνων µάρκας ή πληροφοριών προώθησης στην συσκευασία.
 
Τα ονόματα και η εµπορική ονοµασία των προϊόντων θα παρουσιάζονται µε συγκεκριµένο χρώµα και στυλ γραµµατοσειράς.
 

Προειδοποιήσεις

 
Σύμφωνα με κοινοτική Οδηγία, κάθε µονάδα συσκευασίας προϊόντος καπνού και κάθε εξωτερική συσκευασία φέρει, επίσης, τις προειδοποιήσεις για την υγεία στην επίσηµη γλώσσα ή στις επίσηµες γλώσσες του κράτους - µέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν.
 
Η γενική προειδοποίηση και το ενηµερωτικό µήνυµα καλύπτουν το 50% των επιφανειών στις οποίες τυπώνονται.
 
Οι συνδυασµένες προειδοποιήσεις για την υγεία καλύπτουν το 65% τόσο της εξωτερικής εµπρόσθιας και οπίσθιας πλευράς της µονάδας συσκευασίας, όσο και κάθε εξωτερικής συσκευασίας.
 
Η εν λόγω Οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών - µελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν περαιτέρω απαιτήσεις, εφαρµοστέες σε όλα τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά τους, σχετικά µε την τυποποίηση της συσκευασίας των προϊόντων καπνού, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους Δηµόσιας Υγείας.
 

Στοιχεία


Τα στοιχεία για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία είναι ανησυχητικά. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2014, έδειξε τα εξής:

Τρεις στους δέκα (27,3%) των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν καθηµερινά, ένας στους είκοσι (5,2%) καπνίζει περιστασιακά και επτά στους δέκα (67,5%) δεν καπνίζουν.

Από αυτούς το 51,7% δεν έχει καπνίσει ποτέ ενώ το 15,8% κάπνιζε στο παρελθόν και το έχει διακόψει για περισσότερους από έξι µήνες.

Τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης έρευνας τους 2009 προκύπτει µείωση 14,4% στο ποσοστό των καθηµερινών καπνιστών.


ΔΗΜ.Κ.
πηγή: ιατρονετ