Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΕΟΠΥΥ: αναλώσιμο υλικό αντλίας έγχυσης ινσουλίνης

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ EΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ»
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 1561/Β’/21-06-2013) χορηγείται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού αντλία έγχυσης ινσουλίνης χωρίς συμμετοχή μετά από έγκριση του Α.Υ.Σ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ.
 
Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν γνωμοδότησης της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που αφορά στη λειτουργία της αντλίας έγχυσης ινσουλίνης ορίζεται ως εξής:
1.Καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης (από 10-15 τεμάχια μηνιαίως διαφόρων τύπων),

2.Δεξαμενές (από 8-15 μηνιαίως ανάλογα με τις μονάδες ινσουλίνης),

3.Αισθητήρες μέτρησης γλυκόζης συνδεόμενοι με αντλία έγχυσης ινσουλίνης (από 2-5 τεμάχια μηνιαίως), αντί των ταινιών μέτρησης σακχάρου αίματος και των σκαριφιστήρων (σ.σ. μπορούν να χορηγούνται και ταυτόχρονα αισθητήρες και ταινίες μέτρησης),
 
4.Σετ μπαταριών (έως 4 μηνιαίως ανάλογα με το μοντέλο της αντλίας).
 
Συνεπώς μπορείτε να αποδίδετε τη δαπάνη των ανωτέρω υλικών εφόσον τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί απόδοσης δαπάνης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού .
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς


Το άρθρο αυτό θα το βρίσκετε πάντα στη γνωστή μας στήλη ΕΔΩ