Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Το νέο ΔΤ σε ανάλυση Ζαρογουλίδη & Πρόγραμμα Φαρμακείου Euromedica


Αναρτήθηκαν στον ιστοχώρο του ΕΟΦ οι τελικές προτεινόμενες τιμές των υπό τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Το Δ% αφορά την ποσοστιαία μεταβολή από την τρέχουσα αξία

Το draft αφορά την ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤ του Απριλίου σε σχέση με την τρέχουσα αξία

Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η μεταβολή μεταξύ του τελευταίου δελτίου και του δελτίου του Απριλίου