Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Ουραγοί της Ευρώπης στην εθελοντική αιμοδοσία η χώρα μας

Μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη κατέχει η χώρα μας σε ότι αφορά την εθελοντική αιμοδοσία. Στη χώρα µας µόνο το 52% του συλλεγόµενου αίµατος προέρχεται από εθελοντική αιµοδοσία  ενώ  το 48%  προέρχεται  από  δότες  του  συγγενικού  περιβάλλοντος  των ασθενών. Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το αίµα προέρχεται κατά 95%-100%  από  εθελοντές  αιµοδότες. Επίσης,  η Ελλάδα  έχει  πολύ  ισχνή  δεξαµενή εθελοντών   δοτών  µυελού  και  µικρό  αριθµό  εθελοντών  δοτών  οργάνων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υγείας ξεκινά εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών, με αφορμή την Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη στις 14 Ιουνίου. 


 

Για το έτος 2016, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, για την Παγκόσµια Ηµέρα του Εθελοντή Αιµοδότη,  θέτει ως  κεντρικό  µήνυµα, «Το  αίµα  µας  ενώνει  όλους» (Blood connect us all ),  όπου  µε  το  µήνυµα  αυτό  επιδιώκεται  να  προβληθεί  η αλυσίδα αλληλεγγύης : εθελοντής αιµοδότης – αίµα – ασθενής. 

Η  εθελοντική  αιµοδοσία  είναι   επί  της  ουσίας  προσφορά  στο  συνάνθρωπο. Είναι ένα δώρο που µπορεί να σώσει ζωές και να προσφέρει ένα νέο συµβόλαιο ζωής σε πολλούς ανθρώπους που το χρειάζονται. 

Με την αιµοδοσία ο εθελοντής αιµοδότης προσφέρει δυο αγαθά χωρίς ανταµοιβή: 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κ.ε. αίµα από τα 5 λίτρα που διαθέτει. 
 
Σύµφωνα  µε  στοιχεία  του  Π.Ο.Υ.  οι  συνειδητοποιηµένοι  εθελοντές   δότες αίµατος   που  εµφορούνται  από  αλτρουιστικά  και  µόνο  αισθήµατα  αποτελούν  έναν από  τους  δείκτες  ασφάλειας  του  συστήµατος  αιµοδοσίας.  Έχουν   ικανοποιητικό επίπεδο  υγείας  καθώς   υποβάλλονται   σε  τακτικό   ιατρικό  έλεγχο  και  αποφεύγουν συµπεριφορές  που  αυξάνουν  την  εµφάνιση  λοιµώξεων   και  ανταποκρίνονται  σε έκτακτα περιστατικά. 

πηγή: healthview