Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων - Συγκριτικοί πίνακες τιμών με τη βοήθεια της Europharmacy

Σας ενημερώνουμε ότι στις 3/6/16 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας νέο δελτίο τιμών φαρμάκων (Ανατιμολόγηση).

Το παρόν Δελτίο ισχύει:
- Για τα φαρμακεία από 21-7-2016
- Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 26-6-2016
- Για τους ΚΑΚ και τα Νοσοκομεία από 9-6-2016.
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις διαφορές στις τιμές λιανικής ταξινομημένες κατά:

(Σημειώνουμε ότι οι συγκρίσεις έγιναν σύμφωνα με τα αρχεία, όπως αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μέχρι σήμερα, χωρίς τις τροποποιήσεις που θα υπάρξουν από τυχόν ενστάσεις)

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Europharmacy