Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΟ: Κατάλογος τιμών αποζημείωσης επιθεμάτων ΕΟΠΥΥ

 * συμπληρώθηκε νέος κατάλογος υλικών στις 14/3/2017

Μεγάλο συμμάζεμα παρατηρείται τις τελευταίες μέρες από τον ΕΟΠΥΥ που προσπαθεί να εξορθολογίσει τις δαπάνες του. Ακολουθεί κατάλογος τιμών αποζημείωσης επιθεμάτων που θα ισχύουν από 27/7/2016.

Στον πρώτο πίνακα του εγγράφου δίδονται οι ανώτατες τιμές αποζημείωσης κάθε υλικού και στον πίνακα ΙΙ ο κατάλογος εγκεκριμένων υλικών που αποζημειώνονται.
  Το άρθρο αυτό θα βρίσκεται πάντα στη στήλη μας Αναλώσιμα/Συσκευές-Διαβήτης-Ειδική Διατροφή-Υγειϊνή Διατροφή


 

Νέος κατάλογος υλικών που δημοσιεύθηκε στις 21/9/2016Νέος κατάλογος υλικών που δημοσιεύθηκε στις 5/10/2016Νέος κατάλογος υλικών που δημοσιεύθηκε στις 5/1/2017
Κατάλογος επιθεμάτων, τιμές για δαπάνες μέχρι 31/12/2016:Κατάλογος επιθεμάτων, τιμές για δαπάνες μέχρι 31/12/2016: