Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Τι κάνουμε με την ανάκληση Glucagen σε περίπτωση επιστροφής χωρίς ταινία γνησιότητας

Μετά από διαβούλευση με τον ΕΟΦ διευκρινίστηκαν διαδικαστικά θέματα της ανάκλησης, ειδικά σε σχέση με τη διαχείριση των ταινιών γνησιότητας.

Η γενική οδηγία είναι ότι προϊόντα που επιστρέφονται με έγκυρη ταινία γνησιότητας θα αντικαθίστανται με....

.... προϊόντα με έγκυρη ταινία γνησιότητας ενώ προϊόντα που επιστρέφονται χωρίς ταινία γνησιότητας θα αντικαθίστανται με προϊόντα με ακυρωμένη ταινία γνησιότητας.