Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΕΟΠΥΥ: Και για τους γιατρούς ξεχωριστή υποβολή Ευρωπαίων ασφαλισμένων

Μαρούσι, 02/02/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι για τις υποβολές Ιανουαρίου 2017 και στο εξής, θα πρέπει να υποβληθούν δαπάνες αποκλειστικά ασφαλισμένων Ελληνικού Φορέα με ΑΜΚΑ (εκτός της περίπτωσης β).

Για την υποβολή δαπανών:

α) Ευρωπαίων ασφαλισμένων με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) και

β) Ευρωπαίων ασφαλισμένων – μονίμων κατοίκων Ελλάδας, κατόχων βιβλιαρίου ΙΚΑ με ειδική ένδειξη (με ασφάλιση που προέρχεται από Ξένο Φορέα) και οι οποίοι διαθέτουν ΑΜΚΑ,

θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστή περίοδος υποβολής στην οποία θα καταχωρούνται είτε τα παραπεμπτικά είτε οι επισκέψεις των ανωτέρω ασφαλισμένων, με επιλογή σύμβασης «Ευρωπαίων Πολιτών», μόλις αυτή αναρτηθεί στην αντίστοιχη εφαρμογή (ανοικτής, κλειστής, αιμοκαθάρσεων, ακτινοθεραπειών, ιατρικών επισκέψεων), σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν στο προσεχές διάστημα.

Η σύμβαση θα είναι διαθέσιμη στο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΕΟΠΥΥ, χωρίς να απαιτείται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας να προβούν σε άλλη ενέργεια (επικοινωνία με τη Δ/νση Συμβάσεων, σύναψη νέας σύμβασης, κ.τ.λ.)

Στην περίπτωση των Ιατρικών Επισκέψεων το πλαφόν της υποβολής των ασφαλισμένων Ελληνικού Φορέα και της υποβολής των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων, παραμένει 200 επισκέψεις το μήνα, αθροιστικά και για τις δύο υποβολές που αφορούν τον ίδιο μήνα.

Για τον αναφερόμενο διαχωρισμό είναι υπόχρεος και υπεύθυνος ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών, ο Πάροχος, ο οποίος υποβάλει δαπάνες προς τον ΕΟΠΥΥ, για οποιαδήποτε κατηγορία υπηρεσιών και παροχών ΕΚΠΥ.

eopyy.gov.gr