Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Farmakon: Οδηγίες για την κατάθεση αναλωσίμων

ΕΚΔΟΣΗ V1.7.8 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κ.Λ.Π.(6-03-2017)

1. ΑΛΛΑΓΗ περιγραφής και σύντμησης του ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ σε Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κ.Λ.Π.
 
2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ των 6 νέων κατηγοριών συνταγής του ταμείου ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κ.Λ.Π.

  • ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (C.02-Π.Υ.Υ.-01) (σημείωση Farmakopoioi: ΑΥΤΟ θα επιλέγετε και για τα αναλώσιμα διαβήτη. Στις ήδη εκτελεσμένες σας συνταγές θα πρέπει να μπείτε και μία-μία να τις καταχωρείτε σ' αυτήν την υποκατηγορία και φυσικά να αποθηκεύσετε μετά)

  
  • ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (C.04-Σ.Δ.Τ.-01)
  • ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΥΚΟΪΑΣ /ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ /ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (C.05-Π.ΟΡ.ΑΝ.ΣΥ_ΕΙ-01)
  • ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (C.02-Π.Υ.Υ.-01)
  • ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (C.04-Σ.Δ.Τ.-01)
  • ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΥΚΟΪΑΣ /ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ /ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (C.05-Π.ΟΡ.ΑΝ.ΣΥ_ΕΙ-01)' )
Πλέον στη καταχώρηση συνταγής του ταμείου ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ θα πρέπει να επιλέξετε και τη κατηγορία συνταγής όπως εμφανίζεται παρακάτω **ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ**

3. ΑΛΛΑΓΗ στη φόρμα κατάστασης Συλλόγου Αθήνας

 Προσθήκη 6 επιπλέον στηλών οπού θα εμφανίζονται τα ποσά από τα ξεχωριστά τιμολόγια για το ταμείο ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ,εφόσον και αν υπάρχουν πάνω από μια κατηγορία συνταγών ,όπως φαίνεται παρακάτω:4. ΑΛΛΑΓΗ στη φόρμα κατάστασης του ΕΟΠΥΥ
 
  • Έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία τιμολογίου (αριθμός και ποσό τιμολογίου)
  • Έχει αλλάξει το λεκτικό όσον αφορά το σύνολο των Επιβαρύνσεων και το πλήθος συνταγών που έχουν Επιβάρυνση, όπως εμφανίζεται στη παρακάτω εικόνα: 5. ΑΛΛΑΓΗ στη φόρμα Στοιχεία Δαπάνης ΕΟΠΥΥ

Αφαιρείται το ταμείο ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ και διαμορφώνεται όπως φαίνεται παρακάτω :