Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ για τον μήνα Μάρτιο 2017

Την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές ΕΦΚΑ του μηνός Μαρτίου 2017
Οι εισφορές Μαρτίου 2017 για όλους τους υπόχρεους θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι...


... το τέλος Απριλίου 2017 οπότε και λήγει η προθεσμία καταβολής.
http://www.odigostoupoliti.eu