Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για έναρξη κωδικοποίησης στο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ

Μαρούσι, 13/04/2017
Ανακοίνωση
Θέμα: Ενημέρωση για τη έναρξη εφαρμογής της νέας κωδικοποίησης στο Μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ

Το σύνολο των εισαγωγέων που έχουν αναρτήσει τα προϊόντα τους στο Νέο Μητρώο καλείται από 13/04/2017 και μέχρι τις 21/04/2017 να συμπληρώσει, για τα όλα τα προϊόντα-υλικά, στο ειδικό πεδίο που έχει προστεθεί στην εφαρμογή του μητρώου (http://apps.eopyy.gov.gr), τον παλαιό κωδικό ΕΚΑΠΤΥ που είχε λάβει το προϊόν στο παρελθόν, επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την Υ.Δ. που υπάρχει στο σχετικό πεδίο. Σε περίπτωση που το προϊόν είχε λάβει πολλαπλούς κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκείνος του εισαγωγέα και οι υπόλοιποι, εφόσον τους γνωρίζει ο εισαγωγέας, να αναφερθούν στην Υ.Δ. . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το προϊόν τουλάχιστον ένας παλαιότερος κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
Χρήση νέου κωδικού Υλικών από Συμβεβλημένους Παρόχους
Α) Από 01/05/2017 θα γίνονται δεκτές Εκτελέσεις γνωματεύσεων για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών όπου τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει τον νέο κωδικό μητρώου ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ, όπου αυτό απαιτείται.
Στην περίπτωση όπου το προϊόν δεν έχει εισαχθεί στο νέο μητρώο δεν θα αποζημιώνεται.

Β) Έως τις 31/05/2017 θα γίνονται δεκτές εκτελέσεις γνωματεύσεων για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών, χωρίς να απαιτείται να καταχωρηθεί ο μοναδικός
αριθμός barcode, ενώ τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τους γενικότερους όρους αποζημίωσης που έχουν τεθεί.
Οι εισαγωγείς οφείλουν να έχουν καταχωρήσει τα προϊόντα τους στο νέο μητρώο το συντομότερο ώστε να είναι αποζημιούμενα με τον νέο κωδικό μητρώου από 01/05/2017.
Από 01/06/2017, τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει και το μοναδικό αριθμό barcode (άυλη ταινία γνησιότητας) από τη σχετική εφαρμογή στην πλατφόρμα, διότι το σχετικό πεδίο θα είναι υποχρεωτικό στις εκτελέσεις των γνωματεύσεων.
Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι θα με την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος εκτελέσεων μέσω του e-dapy, πρέπει η εκτέλεση γνωματεύσεων να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να γίνεται χρήση του χειρόγραφου εντύπου. Το χειρόγραφο έντυπο θα χρησιμοποιείται πλέον μόνο στις περιπτώσεις όπου ο ΕΟΠΥΥ θα ανακοινώνει για οποιοδήποτε λόγο ότι το σύστημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και μόνο για εκείνο το διάστημα.
Διεύθυνση Πληροφορικής