Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Απελευθέρωση εργοστασιακής και χονδρικής τιμής ΜΗΣΥΦΑ


Βγήκε ΦΕΚ (1761Β/22-5-2017) για τα ΜΗΣΥΦΑ που αναφέρει τα εξής:

"3. Η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης δεν είναι υποχρεωτική για τους κατά τον νόμο δικαιούμενους την διάθεση των προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., ήτοι για τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ), για τους Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων (χονδρεμπόρους) ή για τα φαρμακεία, καθώς...
 και για τους υπόλοιπους φορείς λιανικής διάθεσης των προϊόντων αυτών -ήτοι τους προβλεπόμενους από το άρθρο 68 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) πωλητές - οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να καθορίσουν την τιμολογιακή τους πολιτική ως προς τα προϊόντα αυτά."
posted from Bloggeroid